Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Văn Sâm2012405002DL240101/04/1998NamNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2401Quản Trị Nhân Lực Du Lịch700
2DL2401Quản Trị Buồng Khách Sạn700
3DL2401Quản Trị Lễ Tân700
4DL2401Quản Trị Khu Resort700
5DL2401Quản Trị Du Lịch Mice700
6DL2401Tổ Chức Và Tham Gia Các Hoạt Động Tập Thể700
7DL2401Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch700
8DL2401-OPT33021Tổ Chức Và Tham Gia Các Hoạt Động Tập Thể700
9DL2401-OTA33021Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch700
10DL24-25-HRT3Quản Trị Nhân Lực Du Lịch1200
11DL24-25-MHS3Quản Trị Buồng Khách Sạn1200
12DL24-25-MRC3Quản Trị Lễ Tân1200
13DL24-25-MRS3Quản Trị Khu Resort1200
14DL24-25-MTM3Quản Trị Du Lịch Mice1200
15DL24-25Quản Trị Nhân Lực Du Lịch Nguyễn Thị Hoàng Đan1200
16DL24-25Quản Trị Buồng Khách Sạn Đào Thị Thanh Mai (VH)1200
17DL24-25Quản Trị Lễ Tân Đào Thị Thanh Mai (VH)1200
18DL24-25Quản Trị Khu Resort (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1200
19DL24-25Quản Trị Du Lịch Mice (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1200

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 14/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
207h00 15/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 1: Tổng quan v ...Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Cao Văn Long (3t, false)
307h55 16/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
413h55 16/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Đồng Xuân Lưu (3t, )
507h00 17/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Nguyễn Xuân Anh (3t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
607h55 21/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
707h00 22/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2: Phân tích c ...Nguyễn Việt Đức (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
807h55 23/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
913h55 23/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2 (tiếp) Chương 2. ...Nguyễn Việt Đức (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Lưu Văn Cường (3t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
1007h00 24/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3. Sự khác biệt giữ ...Coóc Tiến Trung (1t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Thị Ngọc Bích (3t, )
Nguyễn Xuân Anh (3t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
1107h55 28/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
1207h00 29/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2 Tuyển chọn Kiểm ...Đỗ Trọng Khang (3t, false)
1307h55 30/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
1413h55 30/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Sản phẩm bán cho ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
1507h00 31/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Sản phẩm, dịch v ...Coóc Tiến Trung (3t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
1607h55 04/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
1707h00 05/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3: Đào tạo và ...Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Bích (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
1807h55 06/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
1913h55 06/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. Tiếp 3.2. Trình ...Lưu Văn Cường (3t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
2007h00 07/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 3: Công tác ho ...Nguyễn Xuân Anh (3t, )
Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
2107h55 11/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
2207h00 12/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3 Xây dựng kế hoạch ...Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Coóc Tiến Trung (1t, )
2307h55 13/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
2413h55 13/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 Chương 4. ...Đỗ Trọng Khang (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
2507h00 14/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.3. Tiến trình đầu t ...Đỗ Trọng Khang (3t, )
2607h55 18/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
2707h00 19/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4: Đánh giá hi ...Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Lưu Văn Cường (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Coóc Tiến Trung (1t, false)
2807h55 20/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
2913h55 20/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Tiếp 4.3. Đánh g ...Đỗ Trọng Khang (3t, )
3007h00 21/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. tiếp 4.2. Quản l ...Đỗ Trọng Khang (3t, )
Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
3107h55 25/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
3207h00 26/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3 Lương và phúc lợi ...
3307h55 27/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
3413h55 27/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3507h00 28/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3607h55 02/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
3707h00 03/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2 Các cơ quan quản ...
3807h55 04/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
3913h55 04/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4007h00 05/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4107h55 09/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
4207h00 10/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4 Đạo đức trong quả ...
4307h55 11/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
4413h55 11/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4507h00 12/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4607h55 16/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
4707h00 17/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận nhóm CĐ 4,5 ...
4807h55 18/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
4913h55 18/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5007h00 19/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo