Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Thị Ngọc Ánh2112755006DL250127/11/2003NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2501Du Lịch Bền Vững (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo500
2DC26-DL25,26-NA25M-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3600
3DL24-25-HRT3Quản Trị Nhân Lực Du Lịch1200
4DL24-25-MHS3Quản Trị Buồng Khách Sạn1200
5DL24-25-MRC3Quản Trị Lễ Tân1200
6DL24-25-MRS3Quản Trị Khu Resort1200
7DL24-25-MTM3Quản Trị Du Lịch Mice1200
8DL2501Điền Kinh500
9DL2501Giáo Dục Công Dân Sinh Viên500
10DL2501Quản Trị Nhân Lực Du Lịch500
11DL2501Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch500
12DL2501Quản Trị Buồng Khách Sạn500
13DL2501Quản Trị Lễ Tân500
14DL2501Quản Trị Khu Resort500
15DL2501Quản Trị Du Lịch Mice500
16DL2501Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học500
17DL2501Thực Hành Hướng Dẫn Du Lịch500
18DL2501-ATH31011Điền Kinh500
19DL2501-SUT33021Du Lịch Bền Vững500
20DL25-26-ICT3Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch1400
21DL25-26-TGP3Thực Hành Hướng Dẫn Du Lịch1300
22LGHEP-TH-CES3Giáo Dục Công Dân Sinh Viên11500
23DC26-DL25,26-NA25MChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng3500
24DL24-25Quản Trị Buồng Khách Sạn Đào Thị Thanh Mai (VH)1200
25DL24-25Quản Trị Lễ Tân Đào Thị Thanh Mai (VH)1200
26DL24-25Quản Trị Nhân Lực Du Lịch Nguyễn Thị Hoàng Đan1210
27DL25-26Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch Nguyễn Thị Thúy Hồng1320
28DL24-25Quản Trị Khu Resort (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1230
29DL24-25Quản Trị Du Lịch Mice (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1220
30LGHEP-THGiáo Dục Công Dân Sinh Viên Phạm Thị Thanh Huyền11500

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 14/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
207h00 15/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 1: Tổng quan v ...Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Cao Văn Long (3t, false)
307h55 16/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
413h55 16/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Đồng Xuân Lưu (3t, )
507h00 17/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Nguyễn Xuân Anh (3t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
609h50 17/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
707h00 18/08/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học Ch ...
808h55 18/08/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
907h55 21/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
1007h00 22/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2: Phân tích c ...Nguyễn Việt Đức (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
1107h55 23/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
1213h55 23/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2 (tiếp) Chương 2. ...Nguyễn Việt Đức (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Lưu Văn Cường (3t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
1307h00 24/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3. Sự khác biệt giữ ...Coóc Tiến Trung (1t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Thị Ngọc Bích (3t, )
Nguyễn Xuân Anh (3t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
1409h50 24/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
1507h00 25/08/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...
1608h55 25/08/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1707h55 28/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
1807h00 29/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2 Tuyển chọn Kiểm ...Đỗ Trọng Khang (3t, false)
1907h55 30/08/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
2013h55 30/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Sản phẩm bán cho ...Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
2107h00 31/08/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Sản phẩm, dịch v ...Coóc Tiến Trung (3t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
2209h50 31/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
2307h00 01/09/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy Hồng
2408h55 01/09/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2507h55 04/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
2607h00 05/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3: Đào tạo và ...Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Bích (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
2707h55 06/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
2813h55 06/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. Tiếp 3.2. Trình ...Lưu Văn Cường (3t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
2907h00 07/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 3: Công tác ho ...Nguyễn Xuân Anh (3t, )
Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
3009h50 07/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
3107h00 08/09/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...
3208h55 08/09/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3307h55 11/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
3407h00 12/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3 Xây dựng kế hoạch ...Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Coóc Tiến Trung (1t, )
3507h55 13/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
3613h55 13/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 Chương 4. ...Đỗ Trọng Khang (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
3707h00 14/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.3. Tiến trình đầu t ...Đỗ Trọng Khang (3t, )
3809h50 14/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
3907h00 15/09/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Chính (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
4008h55 15/09/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4107h55 18/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
4207h00 19/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4: Đánh giá hi ...Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Lưu Văn Cường (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Coóc Tiến Trung (1t, false)
4307h55 20/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
4413h55 20/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Tiếp 4.3. Đánh g ...Đỗ Trọng Khang (3t, )
4507h00 21/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. tiếp 4.2. Quản l ...Đỗ Trọng Khang (3t, )
Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
4609h50 21/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
4707h00 22/09/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Lê Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Nguyễn Minh Chính (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Bùi Doãn Lợi (2t, false)
4808h55 22/09/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4907h55 25/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
5007h00 26/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3 Lương và phúc lợi ...
5107h55 27/09/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
5213h55 27/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Xuân Anh (3t, )
Lê Thị Ngọc Ánh (1t, )
Đỗ Trọng Khang (3t, )
5307h00 28/09/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5409h50 28/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
5507h00 29/09/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy Hồng
5608h55 29/09/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5707h55 02/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
5807h00 03/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2 Các cơ quan quản ...
5907h55 04/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
6013h55 04/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
6107h00 05/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
6209h50 05/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
6307h00 06/10/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy Hồng
6408h55 06/10/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6507h55 09/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
6607h00 10/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4 Đạo đức trong quả ...
6707h55 11/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
6813h55 11/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
6907h00 12/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
7009h50 12/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
7107h00 13/10/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7208h55 13/10/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7307h55 16/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Buồng Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai (VH)
7407h00 17/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Nhân Lực Du Lịch
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận nhóm CĐ 4,5 ...
7507h55 18/10/2023C2034DL24-25
Quản Trị Lễ Tân
Đào Thị Thanh Mai (VH)
7613h55 18/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Du Lịch Mice
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
7707h00 19/10/2023C2033DL24-25
Quản Trị Khu Resort
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
7809h50 19/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
7907h00 20/10/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8008h55 20/10/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8107h00 26/10/2023C2033DL2501
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
8209h50 26/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
8307h00 27/10/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8408h55 27/10/2023C2033DL2501
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
8507h00 02/11/2023C2033DL2501
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
8609h50 02/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
8707h00 03/11/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8808h55 03/11/2023C2033DL2501
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
8907h00 09/11/2023C2033DL2501
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9009h50 09/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
9107h00 10/11/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy Hồng
9208h55 10/11/2023C2033DL2501
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9307h00 16/11/2023C2033DL2501
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9409h50 16/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
9507h00 17/11/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy Hồng
9608h55 17/11/2023C2033DL2501
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9707h00 23/11/2023C2033DL2501
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9809h50 23/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
9907h00 24/11/2023C2042DL25-26
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10008h55 24/11/2023C2033DL2501
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo