Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Hữu Lâm1712402011QT2101N11/10/1998NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2101NKiểm Toán Căn Bản Phạm Thị Kim Oanh13110
2QT2101NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Nguyễn Thị Diệp1560
3QT21Nguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình4160
4QT21Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan41100
5QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc4100
6QT21Kinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Hồng Hạnh3930
7QT21N-QT22M-NVăn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh3550

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhGiới thiệu học phần C ...
207h55 03/03/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh1.3. Chức năng của ki ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
309h50 03/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 1: Những vấn đ ...
413h00 03/03/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpGiới thiệu chi tiết v ...Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
507h00 04/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
608h55 04/03/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, true)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Bùi Phương Quỳnh (3t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Tống Thị Thu Thảo (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
707h00 05/03/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
809h50 05/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...
907h00 06/03/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần V ...
1009h50 06/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương1 (tiếp) 1.3 Cá ...Phạm Quỳnh Chi (2t, true)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, true)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, true)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
1108h55 06/04/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh1.5. Phân loại Chương ...Vũ Trường An (3t, false)
1207h55 07/04/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.1. Tổ chức kiểm toá ...Trần Đức Mạnh (2t, false)
1309h50 07/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 2; Pháp luật v ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
1413h00 07/04/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp1.3 Trình tự tiến hàn ...Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
1507h00 08/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
1608h55 08/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Bảo hiểm x ...Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
1707h00 09/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1809h50 09/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Trình bày s ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
1907h00 10/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Nguyễn Quang Huy (3t, )
Vũ Đình Phong (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, )
2009h50 10/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
2108h55 13/04/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Tổ chức kiểm toá ...
2207h55 14/04/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.3. Tổ chức kiểm toá ...
2309h50 14/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
2413h00 14/04/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ...Đỗ Thị Yến (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
2507h00 15/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIv. Tổ chức lại và gi ...
2608h55 15/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp Chươ ...
2707h00 16/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2809h50 16/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
2907h00 17/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) Bài 3. K ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
3009h50 17/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
3108h55 20/04/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.1. Gian lận và sai ...
3207h55 21/04/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.1. Gian lận và sai ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
3309h50 21/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanBài 2: Địa vị pháp lý ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
3413h00 21/04/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp2.3 Thực hành nghiên ...Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
3507h00 22/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanII, Công ty TNHH 1 th ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
3608h55 22/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
3707h00 23/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3809h50 23/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
3907h00 24/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3 (tiếp) Bài 4. Q ...Cao Văn Thăng (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Trần Minh Hiếu (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Trần Khánh Ly (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, )
4009h50 24/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Điều tra ch ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
4108h55 27/04/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Trọng yếu 3.3. R ...Trần Minh Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Trần Đức Mạnh (1t, false)
4207h55 28/04/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.3. Rủi ro 3.4. Cơ s ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (1t, false)
4309h50 28/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIII. Công ty cổ phần ...
4413h00 28/04/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp2.3 Thực hành nghiên ...Trần Minh Hiếu (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
4507h00 29/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIV. Công ty hợp danh ...
4608h55 29/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp Chươn ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, true)
Phạm Thành Dương (3t, true)
4707h00 30/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
4809h50 30/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
4907h00 01/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
5009h50 01/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
5108h55 04/05/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.4. Cơ sở dẫn liệu 3 ...
5207h55 05/05/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.5. Bằng chứng kiểm ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Vũ Trường An (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, true)
5309h50 05/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanBài 3: Địa vị pháp lý ...
5413h00 05/05/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp3.1 Nội dung phân tí ...
5507h00 06/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanĐánh giá 1 ...Vũ Hữu Lâm (2t, false)
5608h55 06/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương v: tiếp ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đỗ Nguyễn Mai Phương (3t, true)
Trần Công Minh (1t, )
5707h00 07/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
5809h50 07/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình4.2. Điều tra chọn mẫ ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (1t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (1t, false)
5907h00 08/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5. Cách thức soạn ...Nguyễn Trung Hiếu (3t, )
Trần Minh Hiếu (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Vũ Hữu Lâm (3t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Vũ Hoàng Phát (3t, )
6009h50 08/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
6109h50 08/05/2020C1022QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
6208h55 11/05/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.6. Hệ thống kiểm so ...Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
6307h55 12/05/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.6. Hệ thống kiểm so ...
6409h50 12/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 3: Pháp luật v ...
6513h00 12/05/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp3.2 Nội dung phân tíc ...
6607h00 13/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
6708h55 13/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChươngV: tiếp Thảo lu ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
6807h00 14/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
6909h50 14/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, true)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
7007h00 15/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST công văn (tiếp) 3. ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
7109h50 15/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
7208h55 18/05/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh4.1. Phương pháp kiểm ...Vũ Hữu Lâm (3t, false)
7307h55 19/05/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh4.2. Phương pháp kiểm ...
7409h50 19/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương IV: Pháp luật ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
7513h00 19/05/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp4.1 Thiết lập dòng ti ...
7607h00 20/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanII. Hợp đồng trong ki ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
7708h55 20/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, true)
7807h00 21/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
7909h50 21/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số 7.1. ...Trần Minh Hiếu (2t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
8007h00 22/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST báo cáo ST biên bả ...Vũ Hữu Lâm (2t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
8109h50 22/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
8208h55 25/05/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Trung Hiếu (3t, false)
8307h55 26/05/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, true)
Nguyễn Kiều Linh (2t, true)
8409h50 26/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
8513h00 26/05/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp4.2 Chỉ tiêu đánh giá ...
8607h00 27/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIII. Chế tài trong ho ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Phan Thị Thu Hường (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
8708h55 27/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận: tiếp ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, true)
8807h00 28/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
8909h50 28/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) 7.3.H ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
9007h00 29/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST biên bản ST tờ trì ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, )
Nguyễn Quang Huy (2t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, )
Nguyễn Văn Thăng (2t, )
9109h50 29/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
9208h55 01/06/2020C1023QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Trung Hiếu (3t, false)
9307h55 02/06/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhChương 6: Tổ chức côn ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
9409h50 02/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
9513h00 02/06/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp4.5 Tác động của lạm ...
9607h00 03/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương V: Giải quyết ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
9708h55 03/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận ( tiếp) Chư ...
9807h00 04/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
9909h50 04/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình8.3.Thống kê chất lượ ...
10007h00 05/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST hợp đồng ST một số ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
10109h50 05/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...
10207h55 09/06/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhCh­ương 6: Tổ chức cô ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
10309h50 09/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanTiếp ...Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
10413h00 09/06/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpĐG 1 : Đánh giá khả n ...
10507h00 10/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanTiếp ...
10608h55 10/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChươngVI: tiếp ...
10707h00 11/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
10809h50 11/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
10907h00 12/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá 1 ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
11009h50 12/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
11107h00 16/06/2020c1021QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh6.2. Tổ chức quá trìn ...
11207h55 16/06/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
11309h50 16/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanTiếp ...
11413h00 16/06/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpĐG 1 : Đánh giá khả n ...
11507h00 17/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương VI: Phá sản do ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
11608h55 17/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương VIII : Bảo hiể ...Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (3t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (3t, true)
Trần Hà Trang (3t, false)
11707h00 18/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
11809h50 18/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9 (tiếp) 9.3. ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
11913h00 18/06/2020C1015QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Trần Thị Thanh Huyền (5t, false)
Bùi Phương Quỳnh (5t, false)
Nguyễn Văn Thăng (5t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (5t, true)
Hoàng Kim Ngân (5t, true)
Nguyễn Đức Phương (5t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (5t, false)
Đặng Duy Thành (5t, false)
12013h00 18/06/2020d2014QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
12107h00 19/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhChương 2. Quản lí VB ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
12209h50 19/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
12313h00 19/06/2020C1015QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Phương (5t, true)
Đặng Duy Thành (5t, true)
Tống Thị Thu Thảo (5t, false)
Lê Bá Việt Đức (5t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (5t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (5t, false)
Hoàng Kim Ngân (5t, true)
Nguyễn Văn Thăng (5t, false)
Nguyễn Thị Trang (5t, true)
Phạm Thành Dương (5t, false)
12413h00 22/06/2020C1015QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Trần Thị Thanh Huyền (5t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (5t, true)
Trần Minh Hiếu (5t, false)
Nguyễn Phú Hưng (5t, false)
Nguyễn Văn Lợi (5t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (5t, false)
Nguyễn Văn Thăng (5t, false)
12507h00 23/06/2020C1021QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...
12607h55 23/06/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...
12709h50 23/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanII. Thủ tục phá sản d ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
12813h00 23/06/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpĐG 2 : Đánh giá khả n ...
12915h50 23/06/2020C1022QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpĐG 2 : Đánh giá khả n ...
13007h00 24/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
13108h55 24/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương VIII:Bảo hiểm ...Nguyễn Trung Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
13214h55 24/06/2020C1044QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh2. Quản lí VB đến 3. ...
13307h00 25/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
13409h50 25/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Thống kê v ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
13513h00 25/06/2020C 1012QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương VIII : tiếp Đ ...
13607h00 26/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...
13709h50 26/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Thống kê v ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
13813h00 26/06/2020d2015QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
13915h50 29/06/2020C1041QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhÔn tập bài đánh giá ...
14007h00 30/06/2020C1021QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...
14107h55 30/06/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...
14209h50 30/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
14313h00 30/06/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp ...
14407h00 01/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
14508h55 01/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
14607h00 02/07/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
14709h50 02/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
14807h00 03/07/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
14909h50 03/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
15007h55 07/07/2020C1022QT2101N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh ...
15109h50 07/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
15213h00 07/07/2020C1013QT2101N
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp ...
15307h00 08/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
15408h55 08/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
15507h00 09/07/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
15609h50 09/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
15707h00 10/07/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
15809h50 10/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...