Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Sỹ Anh Kiệt1912405002DL230105/01/2001NamNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2301Nghiệp Vụ Khách Sạn Đào Thị Thanh Mai700
2DL2301Tâm Lý Học Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo700
3DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương1400
4DL-QT23Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc4500
5XD-DL23-DL-PL24Cầu Lông Nguyễn Vân Anh3000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h55 25/01/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
207h00 27/01/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
309h50 27/01/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
407h00 28/01/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
507h55 29/01/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
613h55 01/02/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
707h00 03/02/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
809h50 03/02/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
907h00 04/02/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1007h55 05/02/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
1113h55 01/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
1207h00 03/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
1309h50 03/03/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1407h00 04/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1507h55 05/03/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
1613h55 08/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
1707h00 10/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
1809h50 10/03/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1907h00 11/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2007h55 12/03/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
2113h55 15/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
2207h00 17/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
2309h50 17/03/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2407h00 18/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2507h55 19/03/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
2613h55 22/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
2707h00 24/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
2809h50 24/03/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2907h00 25/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3007h55 26/03/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
3113h55 29/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
3207h00 31/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
3309h50 31/03/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3407h00 01/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3507h55 02/04/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
3607h00 07/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
3709h50 07/04/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3807h00 08/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3907h55 09/04/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
4007h00 14/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
4109h50 14/04/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4207h00 15/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4307h55 16/04/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
4407h00 21/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
4509h50 21/04/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4607h00 22/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4707h55 23/04/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
4807h00 28/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
4909h50 28/04/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5007h00 29/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5107h55 30/04/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
5207h00 05/05/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
5309h50 05/05/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5407h00 06/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5507h55 07/05/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
5607h00 12/05/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
5709h50 12/05/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5807h00 13/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5907h55 14/05/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
6007h00 19/05/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
6109h50 19/05/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
6207h00 20/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6307h55 21/05/2021A6054DL2301
Nghiệp Vụ Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai