Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Nhung1812402006QT2201N15/05/2000NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT21N-QT22M-NVăn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh3500
2QT22N-MCầu Lông Nguyễn Thị Nhung2700
3QT22N-MAnh Văn Cơ Sở 4 Trần Thị Ngọc Liên2601
4NA21-22T-QT22N-MQuản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh3240
5QT22N-MMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương20120
6QT22N-MKế Toán Quản Trị 1 Nguyễn Thị Mai Linh2330

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
207h00 03/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Hoàng Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Vũ Đình Phong (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
307h00 04/03/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhGIỚI THIỆU HỌC PHẦN C ...
409h50 04/03/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
507h00 05/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: tiếp ...Hoàng Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Cao Văn Thăng (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
608h55 05/03/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương c ...
707h00 06/03/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần V ...
809h50 06/03/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
913h55 06/03/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1008h55 06/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Cao Văn Thăng (1t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
1107h00 07/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: Tiêp ...Trần Huy Long (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
1207h00 08/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1 (TIẾP) 1.3. ...Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
1309h50 08/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1407h00 09/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp ...Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
1508h55 09/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương1.2. Một số khái niệm ...Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
Vũ Đình Phong (3t, false)
1607h00 10/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Nguyễn Quang Huy (3t, )
Vũ Đình Phong (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, )
1709h50 10/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1813h55 10/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1908h55 13/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
2007h00 14/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Vận dụng q ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
2107h00 15/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI C ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
2209h50 15/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2307h00 16/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: tiếp ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
2408h55 16/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống th ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
Vũ Đình Phong (3t, false)
2507h00 17/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) Bài 3. K ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
2609h50 17/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2713h55 17/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
2808h55 20/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2907h00 21/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II : tiếp Chươ ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
3007h00 22/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.3. ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nghiêm Thanh Mai (3t, false)
3109h50 22/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Việt Anh (1t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3207h00 23/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
3308h55 23/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương2.2. Nghiên cứu marke ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
3407h00 24/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3 (tiếp) Bài 4. Q ...Cao Văn Thăng (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Trần Minh Hiếu (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Trần Khánh Ly (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, )
3509h50 24/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3613h55 24/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
3708h55 27/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
3807h00 28/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp ...Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Nhung (2t, false)
3907h00 29/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.5. ...Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, true)
Nghiêm Thanh Mai (3t, true)
Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
Cao Văn Thăng (3t, true)
Trần Huy Long (3t, true)
4009h50 29/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (1t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
4107h00 30/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : Bài tập ...
4208h55 30/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương ...
4307h00 01/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
4409h50 01/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
4513h55 01/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
4608h55 04/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Việt Anh (3t, )
Nguyễn Văn Dương (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Phạm Quốc Hưng (3t, )
Lê Quốc Khánh (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
4707h00 05/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp Chư ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
4807h00 06/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐánh giá 1 CHƯƠNG 3 ( ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
4909h50 06/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Việt Anh (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Cao Văn Thăng (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
5007h00 07/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
5108h55 07/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi ...Ngô Trung Hiếu (3t, false)
Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Phùng Minh Hóa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
Vũ Đình Phong (3t, false)
Cao Văn Thăng (3t, false)
5207h00 08/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5. Cách thức soạn ...Nguyễn Trung Hiếu (3t, )
Trần Minh Hiếu (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Vũ Hữu Lâm (3t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Vũ Hoàng Phát (3t, )
5309h50 08/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
5413h55 08/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
5508h55 11/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Trần Huy Long (3t, )
5607h00 12/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Nguyễn Quang Huy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
5707h00 13/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3 (TIẾP) 3.3. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
5809h50 13/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Nguyễn Trung Đức (1t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
5907h00 14/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Thu Thảo (2t, true)
6008h55 14/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.3. Tác động của môi ...Trần Thu Thảo (3t, false)
6113h55 14/05/2020C1042NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
6207h00 15/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST công văn (tiếp) 3. ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
6309h50 15/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
Ngô Trung Hiếu (2t, )
6413h55 15/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
6508h55 18/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
6607h00 19/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg1: Nắm vững kiến th ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
6707h00 20/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3 (TIẾP) 3.4. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
6809h50 20/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
6907h00 21/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V : Chức năng ...Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
7008h55 21/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.3. Tác động của môi ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
7113h00 21/05/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V; tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
7207h00 22/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST báo cáo ST biên bả ...Vũ Hữu Lâm (2t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
7309h50 22/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
7413h55 22/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
7508h55 25/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
7607h00 26/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
7708h55 26/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.2. Mô hình hành vi ...
7807h00 27/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4 (TIẾP) 4.2. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
7909h50 27/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Phạm Quyết Tiến (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
8007h00 28/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: Lãnh đạo ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nghiêm Thanh Mai (2t, true)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
8108h55 28/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh h ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
8207h00 29/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST biên bản ST tờ trì ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, )
Nguyễn Quang Huy (2t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, )
Nguyễn Văn Thăng (2t, )
8309h50 29/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
8413h55 29/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
8508h55 01/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
8607h00 02/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Ngô Trung Hiếu (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
8709h50 02/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
8807h00 03/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4 (TIẾP) 4.2. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
8909h50 03/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Trần Khánh Ly (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
9007h00 04/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Nhung (2t, false)
9108h55 04/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương5.1. Phân đoạn thị tr ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
9213h00 04/06/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: lãnh đạo ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
9307h00 05/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST hợp đồng ST một số ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
9409h50 05/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
9513h55 05/06/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
9608h55 08/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
9707h00 09/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
9808h55 09/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6- Lập kế hoạc ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
9909h50 09/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
10007h00 10/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 4 (TIẾP) Tiếp: ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
10109h50 10/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Phạm Quyết Tiến (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
10207h00 11/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
10308h55 11/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6 ĐG2 Chương 7 ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
10413h00 11/06/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp Chươn ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
10507h00 12/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá 1 ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
10609h50 12/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Trần Khánh Ly (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
10708h55 15/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t, )
Trần Khánh Ly (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
10807h00 16/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VII: Kiểm tra ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
10908h55 16/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.2. Các quyết định l ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
11007h00 17/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5 (TIẾP) 5.2. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
11109h50 17/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
11207h00 18/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VII: tiếp Đg1: ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
11308h55 18/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.5. Thiết kế và mark ...
11407h00 19/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhChương 2. Quản lí VB ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
11509h50 19/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
11608h55 22/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
11707h00 23/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: Lập phương án ki ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
11808h55 23/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương8.1. Các yếu tố ảnh h ...
11907h00 24/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5 (TIẾP) “Tiếp ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
12009h50 24/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
12114h55 24/06/2020C1044QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh2. Quản lí VB đến 3. ...
12207h00 25/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2 : tiếp ...
12308h55 25/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương8.2. Tiến trình xác đ ...
12407h00 26/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...
12509h50 26/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
12607h00 29/06/2020B2052QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 5 (TIẾP) “Tiếp ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
12708h55 29/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
12808h55 29/06/2020B2054QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương9.2. Cấu trúc kênh ph ...
12915h50 29/06/2020C1041QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhÔn tập bài đánh giá ...
13007h00 30/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2 tiếp ...
13108h55 30/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương10.2. Các bước tiến h ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
13207h00 01/07/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
13309h50 01/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
13407h00 02/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg 1: Nắm vững cơ sở ...
13508h55 02/07/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngTổng kết, ôn tập ...
13607h00 03/07/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
13709h50 03/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
13808h55 06/07/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
13907h00 07/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐánh giá 2: tiếp ...
14008h55 07/07/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương ...
14107h00 08/07/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
14209h50 08/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
14307h00 09/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: tiếp ...
14408h55 09/07/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương ...
14507h00 10/07/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
14609h50 10/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...