Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Coóc Tiến Trung2012405004DL240109/07/2002NamNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2401Tổng Quan Du Lịch Đào Thị Thanh Mai910
2DL-PL-QT24Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường5600
3DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương1660
4DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2 Phan Thị Mai Hương23150
5MT-VH22-MT-DL24Kỹ Năng Giao Tiếp Tạ Thu Thúy2300
6MT-VH22-MT-DL24Kỹ Năng Thuyết Trình Tạ Thu Thúy2300
7XD-DL23-DL-PL24Cầu Lông Nguyễn Vân Anh Phạm Thị Hường3500
8MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy3562

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh MaiGiới thiệu học phần ( ...
213h55 25/01/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
308h55 26/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
407h00 27/01/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngGiới thiệu đề cương ...
513h00 27/01/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
608h55 28/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
713h00 28/01/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
813h00 29/01/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
908h55 01/02/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
1013h55 01/02/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
1108h55 02/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1207h00 03/02/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
1313h00 03/02/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1408h55 04/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1513h00 04/02/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
1613h00 05/02/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1708h55 01/03/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
1813h55 01/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1908h55 02/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2007h00 03/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
2113h00 03/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2208h55 04/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2313h00 04/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
2413h00 05/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
2508h55 08/03/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh MaiKhái niệm du lịch và ...
2613h55 08/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2708h55 09/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2814h55 09/03/2021B1053DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh MaiLịch sử hình thành và ...
2907h00 10/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3. Tài nguyên DL tự ...Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
3013h00 10/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3108h55 11/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3213h00 11/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
3313h00 12/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft O ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Lưu Thị Thùy Dung (3t, true)
Đỗ Thành Đạt (3t, true)
Lương Thị Trà Giang (3t, true)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, true)
Đồng Xuân Lưu (3t, true)
Ngô Đức Thuận (3t, true)
Hoàng Quốc Trung (3t, true)
3408h55 15/03/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
3513h55 15/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3608h55 16/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
3707h00 17/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.4. Tài nguyên DL nh ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
3813h00 17/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3908h55 18/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
4013h00 18/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
4113h00 19/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.3.Định d ...Phạm Thị Ngọc Bích (3t, true)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, true)
Nguyễn Việt Đức (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, true)
4208h55 22/03/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh MaiLịch sử hình thành và ...
4313h55 22/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4408h55 23/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4507h00 24/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.4. Tài nguyên DL nh ...Vương Thị Thanh Thảo (3t, false)
Phạm Hồng Quân (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Bích (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
4613h00 24/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4707h00 25/03/2021a5062DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Cù Thế Huy (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
4808h55 25/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4913h00 25/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
5013h00 26/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.Các Hà ...Trần Văn Vang (3t, true)
Phạm Song Hai (3t, true)
Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Trần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Ngọc Diệu (3t, false)
Đỗ Thành Đạt (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Vũ Thị Nhàn (3t, false)
Bùi Thị Phương (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, true)
5108h55 29/03/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh MaiĐộng cơ và các loại h ...Coóc Tiến Trung (1t, )
5213h55 29/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5308h55 30/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5407h00 31/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Hệ thống phân vị ...
5513h00 31/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5608h55 01/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5713h00 01/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
5813h00 02/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.Các Hà ...Đinh Như Lượng (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, false)
Hoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
5908h55 05/04/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh MaiĐiều kiện phát triển ...
6013h55 05/04/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6108h55 06/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
6207h00 07/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.3. Hệ thống tiêu ch ...Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
6313h00 07/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6408h55 08/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
6513h00 08/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
6613h00 09/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6. Hàm tín ...Nguyễn Ngọc Diệu (3t, true)
Phạm Song Hai (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, true)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, true)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
6708h55 12/04/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh MaiMối quan hệ giữa du l ...
6813h55 12/04/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6908h55 13/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
7007h00 14/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Phương pháp xác ...
7113h00 14/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7208h55 15/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
7313h00 15/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
7413h00 16/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6.Sắp xế ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
7508h55 19/04/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh MaiNghiên cứu thực tế và ...
7608h55 20/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
7707h00 21/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương ...
7813h00 21/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7908h55 22/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
8013h00 22/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
8113h00 23/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.7.Thống ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
8208h55 26/04/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh MaiThuyết trình và thảo ...
8308h55 27/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
8407h00 28/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Thực trạng ...
8513h00 28/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8608h55 29/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
8713h00 29/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
8813h00 30/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy ...
8908h55 03/05/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh MaiThuyết trình và thảo ...
9013h00 03/05/2021 B3033DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.2. Một số tuyến, đi ...Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, false)
Phạm Hồng Quân (3t, false)
9108h55 04/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
9207h00 05/05/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Một số tuyến, đi ...Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (3t, false)
9313h00 05/05/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9408h55 06/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
9513h00 06/05/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
9613h00 07/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.8.Biểu đ ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, true)
Nguyễn Thị Thanh Bình (3t, false)
Đỗ Thành Đạt (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
Ngô Đức Thuận (3t, false)
9708h55 10/05/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
9813h00 10/05/2021B2033DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Một số tuyến, đi ...Đặng Đức Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, false)
9908h55 11/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
10013h00 11/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyCù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, true)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
10113h00 11/05/2021B1054DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Một số tuyến, đi ...
10207h00 12/05/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương Chương 6. Vùng du lị ...
10313h00 12/05/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10408h55 13/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
10513h00 13/05/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
10613h00 14/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 6: Microsoft O ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
10707h00 17/05/2021A6055DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
10808h55 17/05/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
10913h00 17/05/2021B1055DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
11008h55 18/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
11107h00 19/05/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương ...
11213h00 19/05/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
11308h55 20/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
11413h00 20/05/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
11513h00 21/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.5. Biểu ...