Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Mai Lâm1912404003QT2301N04/01/2001NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy3700
2MT23-QT23Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4900
3NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan5800
4QT23Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh Hoàng Hải Vân4400
5QT23N-MAnh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Việt Anh2600
6QT23Nguyên Lý Kế Toán Nguyễn Thị Thúy Hồng4400
7XD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Hoàng Thị Minh Hường4800

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh
208h55 02/03/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânGiới thiệu học phần ...
307h00 03/03/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
408h55 03/03/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học C ...
507h00 04/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phan Thanh Hiền (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Nguyễn Hoàng My (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trịnh Thị Thuận (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thành Trung (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
Phạm Thúy Vân (2t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, false)
608h55 04/03/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
709h50 05/03/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...
813h00 05/03/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft O ...
907h00 06/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Một số khái niệm ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trịnh Thị Thuận (2t, false)
Nguyễn Thành Trung (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, false)
1008h55 06/03/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh
1107h00 06/04/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh
1208h55 06/04/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân 1.2. Giới hạn và sự ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Lê Tùng Dương (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
1307h00 07/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hiền (2t, false)
Hoàng Văn Hiếu (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Tạ Thị Uyên Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
1408h55 07/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp Chươn ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
1507h00 08/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT V ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (1t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
1608h55 08/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1709h50 09/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
1813h00 09/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.3. Định ...
1907h00 10/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Hệ thống kinh tế ...Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, )
Nguyễn Thị Huệ (1t, )
Lê Trần Đại Phúc (1t, )
2008h55 10/04/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh
2107h00 13/04/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh
2208h55 13/04/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân Tiếp 1.2 1.3. Ứng dụ ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Lê Tùng Dương (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
2307h00 14/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2408h55 14/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
2507h00 15/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, )
2608h55 15/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
2709h50 16/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
2813h00 16/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5. Các h ...
2907h00 17/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Khái niệm và các ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Lê Tùng Dương (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (1t, )
Nguyễn Hoàng Long (1t, )
3008h55 17/04/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh1.3. Mạng 2 cửa Chươn ...Trần Ngọc Khang (2t, false)
3107h00 20/04/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh
3208h55 20/04/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânTiếp 1.3 ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
3307h00 21/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
3408h55 21/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
3507h00 22/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Bùi Huy Hùng (1t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Tô Đức Trường (1t, )
3608h55 22/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
3709h50 23/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Vũ Mai Lâm (2t, true)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
3813h00 23/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.3. Hàm ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Lê Trần Đại Phúc (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, false)
3907h00 24/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
4008h55 24/04/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh
4107h00 27/04/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
4208h55 27/04/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânCHƯƠNG 2: PHÉP TÍNH V ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
4307h00 28/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
4408h55 28/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lã Hải Yến (2t, true)
4507h00 29/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, )
Lê Trần Đại Phúc (1t, )
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (1t, )
4608h55 29/04/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4709h50 30/04/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
4813h00 30/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6. Sắp x ...
4907h00 01/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...
5008h55 01/05/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
5107h00 04/05/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
5208h55 04/05/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân2.2 Nguyên hàm và tíc ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Tô Đức Trường (1t, false)
5307h00 05/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
5408h55 05/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
5507h00 06/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
5608h55 06/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5709h50 07/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
5813h00 07/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.6. Hàm ...Mạc Thị Hồng Anh (3t, true)
Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Hải (3t, true)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Phạm Sĩ Anh Kiệt (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, true)
5907h00 08/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Hương Giang (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
6008h55 08/05/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
6107h00 11/05/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
6208h55 11/05/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân2.3. Tích phân xác đị ...Tô Đức Trường (3t, false)
Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
6307h00 12/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
6408h55 12/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
6513h00 12/05/2020D2011QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (1t, false)
Trần Tuấn Đạt (1t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, false)
6607h00 13/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
6708h55 13/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6809h50 14/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
6913h00 14/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6. Sắp x ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, true)
7007h00 15/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Mức cung tiền và ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Anh Quân (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
7108h55 15/05/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
7213h55 16/05/2020D2015QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân2.4. Tích phân suy rộ ...Đỗ Ngọc Anh (5t, false)
Trần Tuấn Đạt (5t, false)
Lê Công Tuấn Thành (5t, false)
7307h00 18/05/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
7408h55 18/05/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânĐG 1: Giải các bài to ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
7507h00 19/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
7608h55 19/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
7707h00 20/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
7808h55 20/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
7909h50 21/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
8013h00 21/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.7. Thống ...Mạc Thị Hồng Anh (3t, true)
Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, false)
8107h00 22/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (1t, )
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Nguyễn Đức Huy (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
8208h55 22/05/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
8313h55 23/05/2020D2015QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânTiếp 3.2 3.3. Cực trị ...Đỗ Ngọc Anh (5t, false)
Trần Tuấn Đạt (5t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (5t, false)
Lê Công Tuấn Thành (5t, false)
8407h00 25/05/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
8508h55 25/05/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânTiếp 3.3 3.4. Ứng dụn ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
8607h00 26/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
8708h55 26/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Phương pháp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
8810h45 26/05/2020D2011QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8907h00 27/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (1t, )
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, false)
Vũ Đức Mạnh (1t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1t, false)
9008h55 27/05/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9109h50 28/05/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
9213h00 28/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.8. Biểu ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, true)
9307h00 29/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1. Tổng cung và thị ...
9408h55 29/05/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
9513h55 30/05/2020D2015QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân
9607h00 01/06/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
9708h55 01/06/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânTiếp 3.4 CHƯƠNG 4: PH ...
9807h00 02/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
9908h55 02/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
10007h00 03/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2. Mqh AS -AD và qu ...
10108h55 03/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
10209h50 04/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
10313h00 04/06/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 6: Microsoft O ...
10407h00 05/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1. Lạm phát 7.2. Th ...
10508h55 05/06/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
10607h00 08/06/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
10708h55 08/06/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân.2. Phương trình vi p ...
10807h00 09/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
10908h55 09/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
11007h00 10/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2. Thất nghiệp ...
11108h55 10/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
11209h50 11/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
11313h55 11/06/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
11407h00 12/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
11508h55 12/06/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
11607h00 15/06/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
11708h55 15/06/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân ...
11807h00 16/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
11908h55 16/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
12007h00 17/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
12108h55 17/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
12209h50 18/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
12307h00 19/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
12408h55 19/06/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
12507h00 22/06/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
12608h55 22/06/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân ...
12707h00 23/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
12808h55 23/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
12907h00 24/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
13008h55 24/06/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
13109h50 25/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
13207h00 26/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
13308h55 26/06/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
13407h00 29/06/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
13508h55 29/06/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân ...
13607h00 30/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
13708h55 30/06/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
13807h00 01/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
13908h55 01/07/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
14009h50 02/07/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
14107h00 03/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
14208h55 03/07/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
14307h00 06/07/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...
14408h55 06/07/2020D2013QT23
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân ...
14507h00 07/07/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
14608h55 07/07/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
14707h00 08/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
14808h55 08/07/2020D2013XD22-MT-QT23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
14909h50 09/07/2020D2012QT23
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
15007h00 10/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
15108h55 10/07/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...