Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Hoàng Kim Ngân1712402014QT2101T20/03/1999NữTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyTài Chính Ngân Hàng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2101TNgân Hàng Thương Mại Cao Thị Thu500
2QT2101TThị Trường Chứng Khoán Cao Thị Thu500
3QT2101TPhân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Tình500
4QT2101TTài Chính Quốc Tế Phạm Thị Nga530
5QT21Kinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Hồng Hạnh3900
6QT21Nguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình4100
7QT21Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan4160

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
207h00 03/03/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Tống Thị Thu Thảo (3t, true)
309h50 03/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
407h00 04/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
508h55 04/03/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, true)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Bùi Phương Quỳnh (3t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Tống Thị Thu Thảo (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
607h00 05/03/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Tổng ...Tống Thị Thu Thảo (3t, true)
709h50 05/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...
807h00 06/03/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị ThuGiới thiệu môn học Ch ...
909h50 06/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương1 (tiếp) 1.3 Cá ...Phạm Quỳnh Chi (2t, true)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, true)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, true)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
1007h00 06/04/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuGiới thiệu môn học Ch ...
1107h00 07/04/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 2: XÁC ĐỊNH TG ...Đặng Duy Thành (3t, false)
1209h50 07/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
1307h00 08/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
1408h55 08/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Bảo hiểm x ...Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
1507h00 09/04/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 1: Tổng quan v ...
1609h50 09/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Trình bày s ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
1707h00 10/04/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu2.1. Vốn tự có 2.2. V ...
1809h50 10/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
1907h00 13/04/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu1.3. Nguyên tắc tham ...
2007h00 14/04/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị NgaII. Xác định tỉ giá h ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (1t, false)
2109h50 14/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
2207h00 15/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
2308h55 15/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp Chươ ...
2407h00 16/04/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.1. ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
2509h50 16/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
2607h00 17/04/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu2.2. Vốn huy động 2.3 ...
2709h50 17/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
2807h00 20/04/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.1. Cổ phiếu 2.2. Tr ...
2907h00 21/04/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Xác lập cán cân t ...
3009h50 21/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
3107h00 22/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Thị Bình (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
3208h55 22/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
3307h00 23/04/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...
3409h50 23/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
3507h00 24/04/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu2.5. Các biện pháp tă ...
3609h50 24/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Điều tra ch ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
3707h00 27/04/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.4. Chứng khoán chuy ...
3807h00 28/04/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị NgaII. Thị trường tiền t ...
3909h50 28/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
4007h00 29/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
4108h55 29/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp Chươn ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, true)
Phạm Thành Dương (3t, true)
4207h00 30/04/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình ...
4309h50 30/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
4407h00 01/05/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu ...
4509h50 01/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
4607h00 04/05/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.5. Chứng khoán phái ...
4707h00 05/05/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị NgaII. Thị trường tiền t ...
4809h50 05/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
4907h00 06/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Vũ Hữu Lâm (2t, false)
5008h55 06/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương v: tiếp ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đỗ Nguyễn Mai Phương (3t, true)
Trần Công Minh (1t, )
5107h00 07/05/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...
5209h50 07/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình4.2. Điều tra chọn mẫ ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (1t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (1t, false)
5307h00 08/05/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị ThuĐG 1: Nghiệp vụ huy đ ...
5409h50 08/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
5509h50 08/05/2020C1022QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
5607h00 11/05/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.2. Định giá trái ph ...
5707h00 12/05/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị NgaIII. Thị trường vốn q ...
5809h50 12/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
5907h00 13/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
6008h55 13/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChươngV: tiếp Thảo lu ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
6107h00 14/05/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích c ...Đặng Duy Thành (3t, true)
6209h50 14/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, true)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
6307h00 15/05/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu3.2. Các phương thức ...Đặng Duy Thành (3t, false)
6409h50 15/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
6507h00 18/05/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.2. Định giá trái ph ...
6607h00 19/05/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 4: ĐẦU TƯ QUỐC ...
6709h50 19/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
6807h00 20/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
6908h55 20/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, true)
7007h00 21/05/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích t ...
7109h50 21/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số 7.1. ...Trần Minh Hiếu (2t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
7207h00 22/05/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu3.3. Nghiệp vụ chiết ...
7309h50 22/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
7407h00 25/05/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.3. Định giá cổ phiế ...
7507h00 26/05/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị NgaIII. Đầu tư gián tiếp ...
7609h50 26/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
7707h00 27/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Phan Thị Thu Hường (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
7808h55 27/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận: tiếp ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, true)
7907h00 28/05/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích t ...Tống Thị Thu Thảo (3t, true)
8009h50 28/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) 7.3.H ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
8107h00 29/05/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu3.4. Nghiệp vụ bao th ...
8209h50 29/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
8307h00 01/06/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐánh giá 1 4.3 Điều k ...
8407h00 02/06/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị Nga ...
8509h50 02/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
8607h00 03/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
8708h55 03/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
8807h00 04/06/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình ...
8909h50 04/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
9007h00 05/06/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu4.2. Tín dụng trung d ...
9109h50 05/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
9207h00 08/06/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu4.4. Xác định giá phá ...
9307h00 09/06/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị Nga ...
9409h50 09/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
9507h00 10/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
9608h55 10/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
9707h00 11/06/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình ...
9809h50 11/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
9907h00 12/06/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu4.3. Cho thuê tài chí ...
10009h50 12/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
10107h00 15/06/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu4.5. Các phương pháp ...
10207h00 16/06/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị Nga ...
10309h50 16/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
10407h00 17/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
10508h55 17/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
10607h00 18/06/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình ...
10709h50 18/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
10807h00 19/06/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu4.3. Cho thuê tài chí ...
10909h50 19/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
11007h00 22/06/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu5.2. Hoạt động của Sở ...
11107h00 23/06/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị Nga ...
11209h50 23/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
11307h00 24/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
11408h55 24/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
11507h00 25/06/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình ...
11609h50 25/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
11707h00 26/06/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu5.1. Những vấn đề chu ...
11809h50 26/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
11907h00 29/06/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu5.2. Hoạt động của Sở ...
12007h00 30/06/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị Nga ...
12109h50 30/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
12207h00 01/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
12308h55 01/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
12407h00 02/07/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình ...
12509h50 02/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
12607h00 03/07/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu5.2. Các phương thức ...
12709h50 03/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
12807h00 06/07/2020C1033QT2101T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐánh giá 2 ...
12907h00 07/07/2020C1033QT2101T
Tài Chính Quốc Tế
Phạm Thị Nga ...
13009h50 07/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
13107h00 08/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
13208h55 08/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
13307h00 09/07/2020C1023QT2101T
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Tình ...
13409h50 09/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
13507h00 10/07/2020C1023QT2101T
Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu5.3. Nghiệp vụ ngân h ...
13609h50 10/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...