Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Đức Hiếu1612751024NA200130/12/1997NamTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA23Nói 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3068
2NA2201Từ Vựng Phạm Thị Thúy1375

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 28/01/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1: Introduction ...
213h00 28/01/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 10: Friends and ...
308h55 04/02/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
413h00 04/02/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 10: Friends and ...
508h55 04/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
613h00 04/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 11: Health and f ...
708h55 11/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...
813h00 11/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 12: Leisure time ...
908h55 18/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...
1013h00 18/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaRevision 1 Test 1 ...Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Cao Thị Thanh Huyền (3t, )
Vũ Thị Mai (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Trần Thị Minh Phương (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
1108h55 25/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...Sý Thầu Bảo Sơn (1t, )
Nguyễn Thế Dương (1t, )
1213h00 25/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 13: Education ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Đào Thị Thùy Dung (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Lê Minh Khánh (3t, )
Đào Thị La (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
1308h55 01/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
1413h00 01/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 13: Education Un ...
1508h55 08/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Phan Thị Hồng Minh (1t, )
Nguyễn Thị Thảo (1t, )
1613h00 08/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 14: The world of ...Nguyễn Anh Tiệp (3t, )
Lê Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Nguyễn Đăng Huy (3t, )
Lê Minh Khánh (3t, )
Nguyễn Thị Thùy Vân (3t, )
Đào Thị La (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
Bùi Hải Ninh (3t, )
Trần Thị Minh Phương (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Phạm Thị Quỳnh (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thái (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (3t, )
1708h55 15/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Đồng Đức Minh (1t, )
1813h00 15/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 15: Money ...
1908h55 22/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Sý Thầu Bảo Sơn (1t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
2013h00 22/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaRevision 2 Test 2 ...Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
2108h55 29/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
2213h00 29/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 16: Past experie ...
2308h55 06/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (1t, )
Nguyễn Thị Thảo (1t, )
2413h00 06/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 16: Past experie ...Bùi Thế Nam (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
2508h55 13/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Đồng Đức Minh (1t, )
2613h00 13/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 17: Science and ...
2708h55 20/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
2813h00 20/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 18: Social and ...Vũ Hà My (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
2907h55 24/05/2021C1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3008h55 27/05/2021online4NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyRevision ...
3113h55 27/05/2021c1013NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3207h00 31/05/2021c1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, )
Vũ Hà My (2t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
3307h00 01/06/2021c1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaVũ Hà My (2t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, )
3413h55 03/06/2021c 1013NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa