Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Cao Thị Thanh Huyền1912753003NA2301N15/04/2001NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh-nhật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2301NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2 Phạm Thị Hoàng Điệp600
2NA2301NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2 Phạm Thị Hoàng Điệp600
3CT25-NA23-BAD3Cầu Lông3900
4NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 2600
5NA2301NCầu Lông600
6NA2301NPhân Tích Diễn Ngôn600
7NA2301NVăn Hoá Nhật Bản600
8NA2301NPháp Luât Đại Cương500
9NA2301NĐường Lối Cm Việt Nam600
10NA2301N-AJG33032Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2600
11NA2301N-AJS33042Tổng Hợp Tiếng Nhật Nâng Cao 2600
12NA2301N-AJV33022Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2600
13NA2301N-JCU33031Văn Hoá Nhật Bản600
14NA2301N-LAW31021Pháp Luât Đại Cương600
15NA23-DIS3Phân Tích Diễn Ngôn2500
16NA23-VRP3Đường Lối Cm Việt Nam2500
17CT25-NA23Cầu Lông Phạm Thị Hường4100
18NA23Đường Lối Cm Việt Nam Đỗ Thị An2600
19NA23Phân Tích Diễn Ngôn Trần Thị Ngọc Liên2520

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h55 15/08/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
208h55 16/08/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
313h55 16/08/2022C1023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
409h50 17/08/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction ...
513h55 19/08/2022C1023NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
613h55 22/08/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
708h55 23/08/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
813h55 23/08/2022C1023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
909h50 24/08/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênWhat is discourse ana ...
1013h55 26/08/2022C1023NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
1113h55 29/08/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1208h55 30/08/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1313h55 30/08/2022C1023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
1409h50 31/08/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênNghi ...
1513h55 02/09/2022C1023NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
1613h55 05/09/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1708h55 06/09/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1813h55 06/09/2022C1023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
1909h50 07/09/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênĐinh Thị Thanh Hằng (2t, )
Lê Minh Khánh (2t, )
Vũ Thị Mai (2t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (2t, )
Phạm Thị Phương Thảo (2t, )
2013h55 09/09/2022C1023NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
2113h55 12/09/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2208h55 13/09/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2313h55 13/09/2022C1023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
2409h50 14/09/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thùy Linh (2t, )
Bùi Hải Ninh (2t, )
Cao Thị Thanh Huyền (2t, )
2513h55 16/09/2022C1023NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
2613h55 19/09/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2708h55 20/09/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2813h55 20/09/2022C1023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
2909h50 21/09/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
3013h55 23/09/2022C1023NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
3113h55 26/09/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3208h55 27/09/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3313h55 27/09/2022C1023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
3409h50 28/09/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
3513h55 30/09/2022C1023NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
3613h55 03/10/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3708h55 04/10/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3813h55 04/10/2022C1023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
3909h50 05/10/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
4013h55 07/10/2022C1023NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
4113h55 10/10/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4208h55 11/10/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4313h55 11/10/2022C1023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
4409h50 12/10/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
4513h55 14/10/2022C1023NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
4613h55 17/10/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4708h55 18/10/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4813h55 18/10/2022C1023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
4909h50 19/10/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
5013h55 21/10/2022C1023NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
5108h55 25/10/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5209h50 26/10/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
5308h55 01/11/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5409h50 02/11/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
5508h55 08/11/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5609h50 09/11/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
5708h55 15/11/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5809h50 16/11/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
5908h55 22/11/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6009h50 23/11/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên