Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Phương Tiểu My1812601002VH220121/06/2000NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyVăn Hoá Du Lịch

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1VH21-VH22Văn Học Dân Gian Nguyễn Thị Hà Anh930
2CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Hoa2740
3VH21-VH22Lịch Sử Tôn Giáo Vũ Thị Thanh Hương981
4VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo9100
5VH21-VH22Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch Phạm Thị Nga966
6VH21-VH22Thống Kê Du Lịch Lê Thị Nam Phương984
7VH21-VH22Marketing Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo950

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1:real you ...
208h55 02/03/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần V ...
313h00 02/03/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 1: Hối đoái I. ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
408h55 03/03/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT, ph ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
507h00 04/03/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1:The real you ...
608h55 04/03/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 1: Đối tượng, ...
707h00 05/03/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngGiới thiệu ĐCCT môn ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Trần Phương Tiểu My (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Đặng Minh Quân (3t, false)
Đoàn Thế Vượng (3t, false)
813h00 05/03/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Tổng quan v ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
907h00 06/03/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1: Real you ...
1009h50 06/03/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. Kinh doanh lữ hà ...
1107h00 06/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1: THE REAL YOU ...
1208h55 06/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhPhần I (tiếp) Phần II ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Vương Thị Thanh Trang (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
1313h00 06/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Trần Phương Tiểu My (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Vương Thị Thanh Trang (3t, false)
1408h55 07/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
1507h00 08/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...
1608h55 08/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 2: Trình bày s ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
1707h00 09/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn gi ...Vương Thị Thanh Trang (3t, false)
1813h00 09/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.4. Marketing du lịc ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (1t, )
Trần Phương Tiểu My (1t, )
1907h00 10/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...
2009h50 10/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Nguyễn Trung Nam (2t, )
2107h00 13/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...
2208h55 13/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhThần thoại (tiếp) III ...Nguyễn Việt Anh (3t, )
Nguyễn Quang Huy (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Trần Khánh Ly (3t, )
Nghiêm Thanh Mai (3t, )
Nguyễn Thị Nhung (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
2313h00 13/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga III. Tỷ giá hối đoái ...Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Mai Hương (2t, false)
2408h55 14/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2. Xây dựng và ...
2507h00 15/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...
2608h55 15/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 3: Các tham số ...Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
2707h00 16/04/20203VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn gi ...Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
2807h00 16/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn gi ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
2913h00 16/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
3007h00 17/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaChương I (tiếp) Chươn ...Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
3109h50 17/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...Nguyễn Trung Nam (2t, )
3207h00 20/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 2: WINNING AND L ...
3308h55 20/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhII. Nội dung cơ bản I ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
Vương Thị Thanh Trang (3t, )
3413h00 20/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
3508h55 21/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL - ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
3607h00 22/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 2: WINNING AND L ...
3708h55 22/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương3.2. Các tham số đo x ...Nguyễn Văn Cừ (2t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
3807h00 23/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.4.Nhu cầu, vai trò ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
3913h00 23/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Kế hoạch marketi ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
4007h00 24/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...
4109h50 24/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL - ...Nguyễn Trung Nam (2t, )
Nguyễn Khánh Linh (2t, )
4213h55 24/04/20203VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.5. Cơ cấu tổ chức b ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
4307h00 27/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...
4408h55 27/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhThảo luận về TT Chươn ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
4513h00 27/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
4608h55 28/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Xác định giá thà ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
4707h00 29/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...
4808h55 29/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương4.2. Điều tra chọn mẫ ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
4907h00 30/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...
5013h00 30/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
5107h00 01/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...
5209h50 01/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
5307h00 04/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 1 ...
5408h55 04/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhTruyện cổ tích (tiếp) ...
5513h00 04/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 2. Các điều ki ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
5608h55 05/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Xác định giá bán ...Phạm Tuấn Minh (1t, )
5707h00 06/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 1 Unit ...
5808h55 06/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 5: Hồi quy và ...Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (1t, )
5907h00 07/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.5.Diễn biến và tình ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
6013h00 07/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. Nghiên cứu thị t ...Nguyễn Văn Cừ (3t, )
Phạm Văn Hoàng (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Trần Phương Tiểu My (1t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
6107h00 08/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 3: TOWN AND COUN ...
6209h50 08/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. Tổ chức xúc tiến ...Nguyễn Trung Nam (2t, )
6307h00 11/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 3: TOWN AND COUN ...
6408h55 11/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhTruyện cười (tiếp) Ch ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
6513h00 11/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Điều kiện đảm bả ...Nguyễn Văn Cừ (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
6608h55 12/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. Tổ chức xúc tiến ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
6707h00 13/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 3: TOWN AND COUN ...
6808h55 13/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương5.2.Lhệ TQ tuyến tính ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
6907h00 14/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.6.Đặc trưng tôn giá ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
7013h00 14/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Phân đoạn t ...Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
7107h00 15/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...
7209h50 15/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. Tổ chức bán CTDL ...Phạm Tuấn Minh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
7307h00 18/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...
7408h55 18/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 Phầ ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
7513h00 18/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaBài tập chương 2 Kiểm ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Nguyễn Văn Cừ (3t, true)
Nguyễn Khánh Linh (3t, true)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
7608h55 19/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4. Tổ chức thự ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
7707h00 20/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...
7808h55 20/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương6.2.Các chỉ tiêu phân ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
7907h00 21/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2.Tổ chức 2.1.3.G ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
8013h00 21/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Định vị thị trườ ...Phạm Văn Hoàng (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
8107h00 22/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...
8209h50 22/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. Giai đoạn chuẩn ...Nguyễn Văn Cừ (2t, )
Phạm Văn Hoàng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
8307h00 25/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...
8408h55 25/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhTục ngữ (tiếp) Chương ...Phạm Văn Hoàng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
8513h00 25/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIV. Thảo luận “rủi ro ...Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
8608h55 26/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
8707h00 27/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...
8808h55 27/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương7.2.Các phương pháp t ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
8907h00 28/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.1.4. Thực trạng đạo ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
9013h00 28/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương5:Chiến lược Ma ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
9107h00 29/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...
9209h50 29/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Giai đoạn sau ch ...Phạm Văn Hoàng (2t, )
Nguyễn Văn Cừ (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
9307h00 01/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...Lê Trọng Nghĩa (2t, false)
Trần Phương Tiểu My (2t, false)
9408h55 01/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhChương III. Vè Chương ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
9513h00 01/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaI. Các phương tiện th ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
9608h55 02/06/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5. Hợp đồng du ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
9707h00 03/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 - Get re ...
9808h55 03/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương7.3.Hệ thống chỉ số C ...
9907h00 04/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức đi thực tế tạ ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
10013h00 04/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.3 Các loại chiến lư ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
10107h00 05/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 - Get re ...
10209h50 05/06/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2. Thủ tục xuất nhậ ...Nguyễn Trung Nam (2t, )
10307h00 08/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 - Get re ...
10408h55 08/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhCa dao, dân ca (Tiếp) ...Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
10513h00 08/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương tiện t ...Nguyễn Khánh Linh (3t, true)
Phạm Văn Hoàng (3t, true)
Trần Phương Tiểu My (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
10608h55 09/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.2. Hoạch định, phân ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
10707h00 10/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 2 ...
10808h55 10/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương8.3. Nhiệm vụ ngh.cứu ...Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
10907h00 11/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Phật giáo (tiếp) ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
11013h00 11/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.4. Phát triển sản p ...Nguyễn Văn Cừ (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Phạm Văn Hoàng (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
11107h00 12/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 5: GIFTS ...
11209h50 12/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo Bài đánh giá 1 (SV c ...Nguyễn Khánh Linh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
11307h00 15/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 5: GIFTS ...
11408h55 15/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhCa dao, dân ca (Tiếp) ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
11513h00 15/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 4. Các phương ...Trần Phương Tiểu My (3t, true)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
11608h55 16/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo7.2. Những vấn đề cần ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
11707h00 17/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 5: GIFTS ...
11808h55 17/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương9.2. Thống kê doanh t ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Trần Phương Tiểu My (3t, false)
11907h00 18/06/2020B1025VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngThực trạng đạo Phật ở ...Nguyễn Trung Nam (5t, false)
Nguyễn Khánh Linh (5t, false)
Lê Trọng Nghĩa (5t, false)
Phạm Tuấn Minh (5t, false)
Trần Phương Tiểu My (5t, false)
12013h00 18/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo 7.3. Các chiến lược ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
12115h50 18/06/2020B1022VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo8.2. Kênh phân phối t ...Nguyễn Trung Nam (2t, )
12207h00 19/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 5: GIFTS ...
12309h50 19/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 (SV ch ...Trần Phương Tiểu My (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
12417h55 19/06/2020B1022VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
12507h55 20/06/20205VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 (SV ch ...Nguyễn Trung Nam (5t, )
12613h00 20/06/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 (SV bá ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
12713h55 20/06/20205VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 SV trì ...
12815h50 20/06/2020B1022VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo8.4. Lựa chọn và quản ...Nguyễn Trung Nam (2t, )
12907h55 21/06/20205VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 9: Chiến lược ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
13007h55 21/06/2020Sv đi thực tế 1 ngôi chùa HP3VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức đi thực tế tạ ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
13113h55 21/06/20205VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo9.3. Xây dựng chiến l ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
13207h00 22/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get re ...Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Trần Phương Tiểu My (2t, false)
Lê Trọng Nghĩa (2t, false)
13308h55 22/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhCa dao, dân ca (tiếp) ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
13413h00 22/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương thức T ...Nguyễn Văn Cừ (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, true)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, true)
13515h50 22/06/2020B1022VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaÔn tập – kiểm tra ...Nguyễn Văn Cừ (2t, false)
Phạm Văn Hoàng (2t, false)
Nguyễn Khánh Linh (2t, false)
Lê Trọng Nghĩa (2t, false)
Nguyễn Trung Nam (2t, false)
13608h55 23/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThực tế tại doanh ngh ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
13707h00 24/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get re ...
13808h55 24/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương10.1. Thống kê số lượ ...Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Trần Phương Tiểu My (3t, false)
13907h00 25/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức đi thực tế tạ ...
14013h00 25/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThảo luận nhóm (3 tiế ...Nguyễn Khánh Linh (3t, )
14115h50 25/06/20201VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra - 1,2 ...Nguyễn Trung Nam (1t, )
Nguyễn Khánh Linh (1t, )
14207h00 26/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get re ...
14309h50 26/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
14407h00 29/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get re ...
14508h55 29/06/2020B1022VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...
14608h55 29/06/2020b2013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
14710h45 29/06/2020B1022VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhChương VI. Tìm hiểu V ...Nguyễn Khánh Linh (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
14813h00 29/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga ...
14907h55 30/06/2020b2015CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
15008h55 30/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
15107h00 01/07/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision ...
15208h55 01/07/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương10.3. Thống kê năng s ...
15307h00 02/07/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...
15413h00 02/07/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Nguyễn Khánh Linh (2t, )
15507h00 03/07/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision ...
15609h50 03/07/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
15707h00 06/07/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision ...
15808h55 06/07/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...
15913h00 06/07/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga ...
16008h55 07/07/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
16107h00 08/07/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision ...
16208h55 08/07/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương ...
16307h00 09/07/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...
16413h00 09/07/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
16507h00 10/07/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision ...
16609h50 10/07/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...