Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Thị Mai Linh2112901010PL2501K05/05/2003NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyLuật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT25-PL25-NA24-25-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học5600
2PL2501KLuật Hiến Pháp1000
3PL2501KLuật Hình Sự 11000
4PL2501KLuật Hình Sự 21000
5PL2501KAnh Văn Cơ Sở 31000
6PL2501KLuật Tài Chính1000
7PL2501KChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học1000
8PL2501KBơi Lội1000
9PL2501K-COL33031Luật Hiến Pháp1000
10PL2501K-CRI33031Luật Hình Sự 11000
11PL2501K-CRI33032Luật Hình Sự 21000
12PL2501K-FIL33031Luật Tài Chính1000
13QT25K-PL24-25-SWI3Bơi Lội4000
14QT25K-PL25-ENG3Anh Văn Cơ Sở 33100
15CT25-PL25-NA24-25Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng5700
16QT25K-PL24-25Bơi Lội Ngô Quốc Hưng4300
17QT25K-PL25Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Phương Thu3100

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
209h50 16/08/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
313h55 16/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
407h00 18/08/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
513h55 18/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
613h55 19/08/2022Sân bóng3QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
707h00 22/08/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
809h50 23/08/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
913h55 23/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1007h00 25/08/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
1113h55 25/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1207h00 29/08/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1309h50 30/08/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
1413h55 30/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1507h00 01/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
1613h55 01/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1707h00 05/09/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1809h50 06/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
1913h55 06/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2007h00 08/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
2113h55 08/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2207h00 12/09/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2309h50 13/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
2413h55 13/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2507h00 15/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
2613h55 15/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2707h00 19/09/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2809h50 20/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
2907h00 22/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
3007h00 26/09/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3109h50 27/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
3207h00 29/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
3307h00 03/10/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3409h50 04/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
3507h00 06/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
3607h00 10/10/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3709h50 11/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
3807h00 13/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
3907h00 17/10/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4009h50 18/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4107h00 20/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4209h50 25/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4307h00 27/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4409h50 01/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4507h00 03/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4609h50 08/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4707h00 10/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4809h50 15/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4907h00 17/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
5009h50 22/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
5107h00 24/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu