SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 15/01/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongVũ Thế Bách (2t)
Lưu Chí Công (2t)
Đinh Tiến Huy (2t)
Bùi Xuân Thành (2t)
Nguyễn Hữu Tiến (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
207h20 16/01/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongLê Hoàng Hiệp (2t)
Đinh Tiến Huy (2t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
312h30 17/01/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
412h30 19/01/20183B103DT1901Chuyên đề Ht đo Lường Đk1Đoàn Hữu Chức
507h20 22/01/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongVũ Thế Bách (2t)
Trần Xuân Bách (2t)
Phạm Hoàng Hải (2t)
Đoàn Công Minh (2t)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t)
Nguyễn Anh Tuấn (2t)
607h20 23/01/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongLê Quang Minh (2t)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t)
Phan Quang Toàn (2t)
712h30 24/01/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
812h30 26/01/20183B103DT1901Chuyên đề Ht đo Lường Đk1Đoàn Hữu ChứcPhạm Minh Nghĩa (3t)
907h20 29/01/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongĐinh Đắc Quang (2t)
Bùi Xuân Thành (2t)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t)
1007h20 30/01/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongTrần Xuân Bách (2t)
Đào Trọng Đại (2t)
Phạm Hoàng Hải (2t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t)
Trần Đình Phong (2t)
Nguyễn Hữu Tiến (2t)
Đào Hữu Toàn (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
1112h30 31/01/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1212h30 02/02/20183B103DT1901Chuyên đề Ht đo Lường Đk1Đoàn Hữu Chức
1307h20 06/02/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongNguyễn Thành Tôn (2t)
Phạm Hoàng Hải (2t)
Phạm Đức Hoàn (2t)
Lê Đình Lâm (2t)
Lê Quang Minh (2t)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t)
1412h30 07/02/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1512h30 09/02/20183B103DT1901Chuyên đề Ht đo Lường Đk1Đoàn Hữu Chức
1607h20 26/02/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongVũ Thế Bách (2t)
Phạm Hoàng Hải (2t)
Đinh Đắc Quang (2t)
1707h20 27/02/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongPhạm Hoàng Hải (2t)
Lê Hoàng Hiệp (2t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t)
1812h30 28/02/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu ChứcNguyễn Trọng Chất (3t)
1912h30 02/03/20183B103DT1901Chuyên đề Ht đo Lường Đk1Đoàn Hữu Chức
2007h20 05/03/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongPhạm Hoàng Hải (2t)
Nguyễn Anh Tuấn (2t)
2107h20 06/03/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongVũ Thế Bách (2t)
Phạm Hoàng Hải (2t)
2212h30 07/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
2312h30 09/03/20183B103DT1901Chuyên đề Ht đo Lường Đk1Đoàn Hữu Chức
2407h20 12/03/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongPhạm Hoàng Hải (2t)
Lê Quang Minh (2t)
Bùi Xuân Thành (2t)
2507h20 13/03/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongĐào Trọng Đại (2t)
Phạm Hoàng Hải (2t)
Đoàn Công Minh (2t)
Lê Quang Minh (2t)
Nguyễn Hữu Tiến (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
2612h30 14/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
2712h30 16/03/20183B103DT1901Chuyên đề Ht đo Lường Đk1Đoàn Hữu Chức
2812h30 21/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
2915h05 22/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
3007h20 27/03/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongPhạm Hoàng Hải (2t)
Đoàn Công Minh (2t)
Lê Quang Minh (2t)
Nguyễn Hữu Tiến (2t)
3112h30 28/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
3215h05 29/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
3307h20 03/04/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn Phong
3412h30 04/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
3515h05 05/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
3607h20 10/04/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongPhạm Hoàng Hải (2t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t)
Lê Quang Minh (2t)
3712h30 11/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
3815h05 12/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
3907h20 17/04/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongPhạm Hoàng Hải (2t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t)
Lê Quang Minh (2t)
4012h30 18/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
4115h05 19/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
4207h20 24/04/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn PhongPhạm Hoàng Hải (2t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t)
Lê Quang Minh (2t)
4312h30 25/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
4415h05 26/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
4507h20 01/05/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn Phong
4612h30 02/05/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
4715h05 03/05/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
4807h20 08/05/20182B103DC2001Kỹ Thuật đo LườngNguyễn Đoàn Phong
4912h30 09/05/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
5015h05 10/05/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức