SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h05 07/02/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
207h20 08/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
307h20 09/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
407h20 10/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
509h05 14/02/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
607h20 15/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Công Minh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
707h20 16/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (1t)
Trần Công Minh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
807h20 17/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Trần Công Minh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Vũ Hoàng Anh (1t)
909h05 21/02/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Trần Văn Tới (1t)
Vũ Thanh Tùng (1t)
1007h20 22/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1107h20 23/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1207h20 24/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1309h05 28/02/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1407h20 01/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1507h20 02/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1607h20 03/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1709h05 07/03/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1807h20 08/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1907h20 09/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2007h20 10/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2109h05 14/03/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2207h20 15/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2307h20 16/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2407h20 17/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2509h05 21/03/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2607h20 22/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2707h20 23/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2807h20 24/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2909h05 28/03/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3007h20 29/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3107h20 30/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3207h20 31/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3309h05 04/04/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3407h20 05/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3507h20 06/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3609h05 11/04/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3707h20 12/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3807h20 13/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3909h05 18/04/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4007h20 19/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4107h20 20/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4209h05 25/04/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4307h20 26/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4407h20 27/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4509h05 02/05/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4607h20 03/05/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4707h20 04/05/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4809h05 09/05/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4907h20 10/05/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
5007h20 11/05/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai