SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
115h55 06/02/20172B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn Chiểu
212h30 07/02/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
315h05 07/02/20173B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn Chiểu
415h05 09/02/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân Toàn
515h55 13/02/20172B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn Chiểu
612h30 14/02/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
715h05 14/02/20173B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn Chiểu
815h05 16/02/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànTrần Duy Anh (3t)
Hoàng Việt Anh (3t)
Nguyễn Đại Cường (3t)
Lưu Thế Dũng (3t)
Vũ Minh Hiếu (3t)
Đồng Văn Hiếu (3t)
Nguyễn Văn Hùng (3t)
Phạm Đăng Khoa (3t)
Hoàng Hải Long (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Đào Mạnh Hải Minh (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Nguyễn Duy Quang (3t)
Bùi Văn Thắng (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Phạm Duy Tuấn Thịnh (3t)
Lê Gia Tiến (3t)
Bùi Quang Tuấn (3t)
Đào Minh Tùng (3t)
Lê Quang Vũ (3t)
915h55 20/02/20172B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn Chiểu
1012h30 21/02/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân HươngMai Đức Anh (3t)
Lê Phương Đạt (3t)
Phạm Đăng Khoa (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Lương Đức Thắng (3t)
Phạm Duy Tuấn Thịnh (3t)
Hoàng Việt Anh (3t)
Phạm Văn Thái (1t)
1115h05 21/02/20173B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn ChiểuHoàng Việt Anh (3t)
Lưu Thế Dũng (3t)
Lê Phương Đạt (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Hoàng Hải Long (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Lương Đức Thắng (3t)
Phạm Duy Tuấn Thịnh (3t)
Lê Quang Vũ (3t)
1215h05 23/02/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànNguyễn Thành Đạt (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Đào Minh Tùng (3t)
1307h20 25/02/20175B103NMA33021-1Quản Trị MạngPhùng Anh TuấnBùi Công Hoan (5t)
Vũ Khắc Quang (5t)
1415h55 27/02/20172B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn Chiểu
1512h30 28/02/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Mạnh Cường (3t)
Lưu Thế Dũng (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Phạm Văn Thái (3t)
Lương Đức Thắng (3t)
Hoàng Minh Thắng (3t)
Bùi Quang Tuấn (3t)
1615h05 28/02/20173B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn ChiểuPhạm Quang Anh (3t)
Hoàng Việt Anh (3t)
Lưu Thế Dũng (3t)
Nguyễn Văn Hùng (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Lương Đức Thắng (3t)
Hoàng Minh Thắng (3t)
Bùi Quang Tuấn (3t)
1715h05 02/03/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànHoàng Việt Anh (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Vũ Minh Hiếu (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Lê Công Thành (3t)
Bùi Văn Thắng (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Lê Gia Tiến (3t)
Phạm Văn Toàn (1t)
1807h20 04/03/20175B103NMA33021-1Quản Trị MạngPhùng Anh TuấnBùi Công Hoan (5t)
1915h55 06/03/20172B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn ChiểuCao Tiến Đạt (2t)
Lâm Văn Hưng (2t)
Nguyễn Văn Hùng (2t)
Nguyễn Anh Minh (2t)
Phạm Thị Ánh Phương (2t)
Nguyễn Duy Quang (2t)
Lê Gia Tiến (2t)
Phạm Văn Toàn (2t)
Đào Minh Tùng (2t)
Hoàng Việt Anh (2t)
2012h30 07/03/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Đức Phong (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Lê Gia Tiến (3t)
2115h05 07/03/20173B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn ChiểuBùi Quang Tuấn (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Lê Gia Tiến (3t)
2215h05 09/03/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànNguyễn Anh Minh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Hoàng Minh Thắng (3t)
Lê Gia Tiến (3t)
Hoàng Duy Tùng (3t)
Đào Minh Tùng (3t)
2307h20 11/03/20175B103NMA33021-1Quản Trị MạngPhùng Anh TuấnBùi Công Hoan (5t)
2415h55 13/03/20172B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn ChiểuPhạm Quang Anh (2t)
Hoàng Hải Long (2t)
Nguyễn Anh Minh (2t)
Nguyễn Đức Phong (2t)
Phạm Thị Ánh Phương (2t)
Lương Đức Thắng (2t)
Phạm Duy Tuấn Thịnh (2t)
2512h30 14/03/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân HươngTrần Duy Anh (3t)
Lê Duy Việt Anh (3t)
Khoa Tùng Dương (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Lương Đức Thắng (3t)
Phạm Văn Toàn (3t)
Lưu Thế Dũng (1t)
Cao Tiến Đạt (2t)
Trần Việt Thắng (1t)
Phạm Duy Tuấn Thịnh (1t)
Bùi Quang Tuấn (1t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Phạm Đăng Khoa (2t)
2615h05 14/03/20173B103CT19-GTH3Lý Thuyết đồ ThịĐỗ Văn ChiểuPhạm Thị Ánh Phương (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
2715h05 16/03/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànLâm Văn Hưng (3t)
Nguyễn Văn Hùng (3t)
Hoàng Hải Long (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Đào Minh Tùng (3t)
2807h20 18/03/20175B103NMA33021-1Quản Trị MạngPhùng Anh TuấnTrần Nam Anh (5t)
Bùi Công Hoan (5t)
2912h30 21/03/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân HươngLê Duy Việt Anh (3t)
Lưu Thế Dũng (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Đồng Văn Hiếu (3t)
Nguyễn Văn Hùng (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Nguyễn Duy Quang (3t)
Phạm Văn Thái (3t)
Lương Đức Thắng (3t)
Hoàng Minh Thắng (3t)
Phạm Duy Tuấn Thịnh (3t)
Bùi Quang Tuấn (3t)
Đào Minh Tùng (3t)
3015h05 23/03/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànLưu Thế Dũng (3t)
Nguyễn Bá Đức (3t)
Nguyễn Văn Hiếu (3t)
Hoàng Hải Long (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Đoàn Văn Thọ (1t)
Đào Minh Tùng (3t)
3107h20 25/03/20175B103NMA33021-1Quản Trị MạngPhùng Anh TuấnBùi Công Hoan (5t)
3212h30 28/03/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân HươngLưu Thế Dũng (3t)
Lê Phương Đạt (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Lê Công Thành (3t)
Bùi Quang Tuấn (3t)
Hoàng Duy Tùng (3t)
3315h05 30/03/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân Toàn
3407h20 01/04/20175B103NMA33021-1Quản Trị MạngPhùng Anh TuấnTrần Nam Anh (5t)
Nguyễn Mạnh Cường (5t)
Phạm Văn Hoàng Hà (5t)
Bùi Sơn Hải (5t)
Bùi Công Hoan (5t)
Trần Thị Hoa (5t)
Chu Quốc Huy (5t)
Đinh Hải Long (5t)
Lê Hoàng Phương Nam (5t)
Cao Tuấn Nghĩa (5t)
Vũ Khắc Quang (5t)
Trần Viết Trường (5t)
Nguyễn Thanh Tùng (5t)
Nguyễn Đức Việt (5t)
Phạm Văn Vũ (5t)
3512h30 04/04/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân HươngLưu Thế Dũng (3t)
Đồng Văn Hiếu (3t)
Trần Mỹ Lệ (3t)
Nguyễn Văn Mạnh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Hoàng Minh Thắng (3t)
3612h30 06/04/20173B103CT19-CGR3Đồ Hoạ Máy TínhĐặng Quang Huy
3715h05 06/04/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân Toàn
3807h20 08/04/20175B103NMA33021-1Quản Trị MạngPhùng Anh TuấnHoàng Văn Cận (5t)
Phạm Văn Hoàng Hà (5t)
Bùi Sơn Hải (5t)
Bùi Công Hoan (5t)
Trần Thị Hoa (5t)
Đinh Hải Long (5t)
Lê Hoàng Phương Nam (5t)
Trần Viết Trường (5t)
Nguyễn Đức Việt (5t)
Vũ Khắc Quang (5t)
Cao Tuấn Nghĩa (5t)
Đào Mạnh Hải Minh (5t)
Chu Quốc Huy (5t)
3912h30 11/04/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
4015h05 13/04/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànNguyễn Văn Hùng (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Nguyễn Đức Phong (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Hoàng Minh Thắng (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Đào Minh Tùng (3t)
4112h30 17/04/20172B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
4212h30 18/04/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
4315h05 20/04/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànNguyễn Văn Hùng (3t)
Phạm Đăng Khoa (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Bùi Văn Thắng (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Bùi Quang Tuấn (3t)
Đào Minh Tùng (3t)
4412h30 24/04/20172B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
4515h05 27/04/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànLưu Thế Dũng (3t)
Lê Phương Đạt (3t)
Đồng Văn Hiếu (3t)
Lâm Văn Hưng (3t)
Nguyễn Văn Hùng (3t)
Hoàng Hải Long (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Lương Đức Thắng (3t)
Hoàng Minh Thắng (3t)
Bùi Văn Thắng (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Lê Gia Tiến (3t)
Đào Minh Tùng (3t)
4612h30 01/05/20172B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
4712h30 02/05/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
4815h05 04/05/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànBùi Văn Thắng (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Phạm Văn Toàn (3t)
Đào Minh Tùng (3t)
Bùi Văn Duy (3t)
Nguyễn Văn Hùng (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Lê Công Thành (3t)
Lương Đức Thắng (3t)
4912h30 09/05/20173B103CT19-DSA3Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải ThuậtNguyễn Thị Xuân Hương
5015h05 11/05/20173B103CT19-CNE3Mạng Máy TínhĐỗ Xuân ToànHoàng Việt Anh (3t)
Nguyễn Đại Cường (3t)
Lưu Thế Dũng (3t)
Nguyễn Văn Hùng (3t)
Nguyễn Anh Minh (3t)
Phạm Thị Ánh Phương (3t)
Lương Đức Thắng (3t)
Trần Việt Thắng (3t)
Lê Gia Tiến (3t)
Đào Minh Tùng (3t)