SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 14/08/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng LýPhạm Duy Thiện (3t)
207h20 17/08/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngTrần Xuân Bách (2t)
Đào Trọng Đại (2t)
Phạm Hoàng Hải (2t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
Đinh Đắc Quang (2t)
Bùi Xuân Thành (2t)
Nguyễn Đức Thuận (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
307h20 18/08/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngĐào Trọng Đại (2t)
Phạm Hoàng Hải (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
Bùi Xuân Thành (2t)
409h05 18/08/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhVũ Thế Bách (3t)
Đào Trọng Đại (3t)
Phạm Hoàng Hải (3t)
Vũ Khắc Hiếu (3t)
Lê Hoàng Hiệp (3t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (3t)
Vũ Hoàng Hưng (3t)
Lê Quang Minh (3t)
Đinh Đắc Quang (3t)
Bùi Xuân Thành (3t)
Nguyễn Đức Thuận (3t)
Nguyễn Hữu Tiến (3t)
Nguyễn Anh Tuấn (3t)
512h30 21/08/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng LýPhạm Duy Thiện (3t)
607h20 24/08/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngPhạm Hoàng Hải (2t)
Lê Hoàng Hiệp (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
Nguyễn Ngọc Khánh (2t)
Lê Quang Minh (2t)
Bùi Xuân Thành (2t)
Nguyễn Hữu Tiến (2t)
707h20 25/08/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngPhạm Hoàng Hải (1t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t)
Lê Quang Minh (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
809h05 25/08/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhNguyễn Minh Đình Huỳnh (3t)
Nguyễn Thành Tôn (3t)
Vũ Hoàng Hưng (3t)
Lê Quang Minh (3t)
907h20 31/08/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngVũ Hoàng Hưng (2t)
Nguyễn Anh Tuấn (2t)
1007h20 01/09/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngTrần Xuân Bách (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
Đào Hữu Toàn (2t)
1109h05 01/09/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
1207h20 07/09/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngLưu Chí Công (2t)
Phạm Hoàng Hải (2t)
Vũ Khắc Hiếu (2t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
Đoàn Công Minh (2t)
Đinh Đắc Quang (2t)
Bùi Xuân Thành (2t)
Phan Quang Toàn (2t)
Nguyễn Anh Tuấn (2t)
1307h20 08/09/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngVũ Hoàng Hưng (2t)
Nguyễn Thành Tôn (2t)
1409h05 08/09/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhTrần Xuân Bách (3t)
Vũ Hoàng Hưng (3t)
Lê Quang Minh (3t)
Bùi Xuân Thành (3t)
Nguyễn Thành Tôn (3t)
1507h20 14/09/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngVũ Hoàng Hưng (2t)
1607h20 15/09/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngĐào Trọng Đại (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
Đoàn Công Minh (1t)
1709h05 15/09/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhĐào Trọng Đại (3t)
Vũ Khắc Hiếu (3t)
Vũ Hoàng Hưng (3t)
Lê Quang Minh (3t)
Nguyễn Anh Tuấn (3t)
1807h20 21/09/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngVũ Hoàng Hưng (2t)
Vũ Thế Bách (1t)
Vũ Khắc Hiếu (1t)
Lê Quang Minh (1t)
Đào Hữu Toàn (1t)
Nguyễn Anh Tuấn (1t)
1907h20 22/09/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngLê Trung Hiếu (2t)
Đinh Tiến Huy (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
Đoàn Công Minh (2t)
Đinh Đắc Quang (2t)
Nguyễn Thành Tôn (1t)
2009h05 22/09/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhĐinh Tiến Huy (3t)
2107h20 28/09/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh Dũng
2207h20 29/09/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngNguyễn Minh Đình Huỳnh (2t)
2309h05 29/09/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhNguyễn Thành Tôn (3t)
Lê Quang Minh (3t)
Vũ Hoàng Hưng (3t)
2412h30 02/10/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng Lý
2507h20 04/10/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngVũ Hoàng Hưng (2t)
Đinh Đắc Quang (2t)
Trần Văn Trung (2t)
Vũ Khắc Hiếu (2t)
2609h05 06/10/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhVũ Hoàng Hưng (3t)
Lê Quang Minh (3t)
2712h30 09/10/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng LýPhạm Duy Thiện (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
2807h20 11/10/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngPhạm Hoàng Hải (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
Đoàn Công Minh (2t)
Nguyễn Hữu Tiến (2t)
Nguyễn Anh Tuấn (2t)
2909h05 13/10/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhPhạm Hoàng Hải (3t)
Vũ Hoàng Hưng (3t)
Lê Quang Minh (3t)
Bùi Xuân Thành (3t)
Nguyễn Thành Tôn (3t)
3012h30 16/10/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng LýNguyễn Thành Hiếu (3t)
3107h20 18/10/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngVũ Hoàng Hưng (2t)
Phạm Hoàng Hải (2t)
Phan Quang Toàn (2t)
3209h05 20/10/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh
3312h30 23/10/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng LýĐào Anh Tài (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
3407h20 25/10/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngPhạm Hoàng Hải (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
3509h05 27/10/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhVũ Thế Bách (3t)
Trần Xuân Bách (3t)
Đào Trọng Đại (3t)
Phạm Hoàng Hải (3t)
Vũ Khắc Hiếu (3t)
Lê Hoàng Hiệp (3t)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (3t)
Vũ Hoàng Hưng (3t)
Nguyễn Ngọc Khánh (3t)
Lê Quang Minh (3t)
Đinh Đắc Quang (3t)
Vũ Tuấn Thành (3t)
Bùi Xuân Thành (3t)
Nguyễn Đức Thuận (3t)
Nguyễn Hữu Tiến (3t)
Phan Quang Toàn (3t)
Nguyễn Anh Tuấn (3t)
3612h30 30/10/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng LýĐào Anh Tài (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
3707h20 01/11/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngPhạm Hoàng Hải (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
3809h05 03/11/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhVũ Hoàng Hưng (3t)
Lê Quang Minh (3t)
Nguyễn Thành Tôn (3t)
3912h30 06/11/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng LýNguyễn Thành Hiếu (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
4007h20 08/11/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngPhạm Hoàng Hải (2t)
Trần Đình Phong (2t)
4109h05 10/11/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhVũ Hoàng Hưng (3t)
Nguyễn Ngọc Khánh (3t)
Đoàn Công Minh (3t)
Lê Quang Minh (3t)
Phan Quang Toàn (3t)
Nguyễn Thành Tôn (3t)
4212h30 13/11/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng LýNguyễn Thành Hiếu (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
4307h20 15/11/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngPhạm Hoàng Hải (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
4409h05 17/11/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhVũ Hoàng Hưng (3t)
Đoàn Công Minh (3t)
Lê Quang Minh (3t)
4512h30 20/11/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng Lý
4607h20 22/11/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngPhạm Hoàng Hải (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
4709h05 24/11/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức LinhLê Quang Minh (3t)
Vũ Hoàng Hưng (3t)
4812h30 27/11/20173B103DC1901Cơ Sở Truyền Động Điện Tự ĐộngĐỗ Thị Hồng Lý
4907h20 29/11/20172B103DC2001Kỹ Thuật Điện TửĐỗ Anh DũngPhạm Hoàng Hải (2t)
Vũ Hoàng Hưng (2t)
5009h05 01/12/20173B103DC2001Vật Lý Đại Cương 2Đinh Đức Linh