SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h05 07/02/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
207h20 08/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
307h20 09/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
407h20 10/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
509h05 14/02/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
607h20 15/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Công Minh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
707h20 16/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (1t)
Trần Công Minh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
807h20 17/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Trần Công Minh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Vũ Hoàng Anh (1t)
909h05 21/02/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Trần Văn Tới (1t)
Vũ Thanh Tùng (1t)
1007h20 22/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1107h20 23/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Phạm Thị Hoan (1t)
Trần Công Minh (1t)
Phạm Minh Quí (1t)
Trần Văn Tới (1t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Vũ Thanh Tùng (2t)
1207h20 24/02/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Bùi Minh Dũng (2t)
Trần Công Minh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Trần Văn Tới (2t)
Vũ Thanh Tùng (2t)
1309h05 28/02/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Văn Tới (3t)
Mạc Việt Anh (1t)
Trần Công Minh (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
1407h20 01/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1507h20 02/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1607h20 03/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Trần Công Minh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Trần Văn Tới (2t)
Vũ Thanh Tùng (2t)
1709h05 07/03/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1807h20 08/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Hoàng Anh (1t)
Mạc Việt Anh (2t)
Phạm Thị Hoan (1t)
Trần Công Minh (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Trần Văn Tới (2t)
Nguyễn Thị Thu Trang (1t)
Vũ Thanh Tùng (2t)
1907h20 09/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Hoan (1t)
Mạc Việt Anh (2t)
Bùi Minh Dũng (1t)
Trần Công Minh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Trần Văn Tới (2t)
Vũ Thanh Tùng (2t)
2007h20 10/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Trần Công Minh (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Trần Văn Tới (2t)
Vũ Thanh Tùng (2t)
2109h05 14/03/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNgô Thị Hoàng Anh (2t)
Mạc Việt Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Trần Công Minh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Trần Văn Tới (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
2207h20 15/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Bùi Minh Dũng (2t)
Phạm Thị Hoan (2t)
Trần Công Minh (2t)
Nguyễn Thu Nga (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Trần Văn Tới (2t)
Vũ Thanh Tùng (2t)
2307h20 16/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNgô Thị Hoàng Anh (1t)
Vũ Thanh Tùng (2t)
Bùi Minh Dũng (2t)
Mạc Việt Anh (2t)
Phạm Thị Hoan (1t)
Trần Công Minh (2t)
Nguyễn Thu Nga (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Trần Văn Tới (2t)
Nguyễn Thị Thu Trang (1t)
Nguyễn Thị Minh Anh (1t)
Đỗ Thị Minh Anh (1t)
Vũ Thị Linh Anh (1t)
2407h20 17/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Bùi Minh Dũng (2t)
Trần Công Minh (2t)
Nguyễn Thu Nga (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Trần Văn Tới (2t)
Vũ Thanh Tùng (2t)
2509h05 21/03/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiMạc Việt Anh (2t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Phạm Thị Hoan (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Trần Công Minh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Trần Văn Tới (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
2607h20 22/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Thị Linh Anh (2t)
Mạc Việt Anh (2t)
Bùi Minh Dũng (2t)
Hoàng Hưng (2t)
Trần Công Minh (2t)
Nguyễn Thu Nga (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Trần Văn Tới (2t)
Vũ Thanh Tùng (2t)
2707h20 23/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2807h20 24/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2909h05 28/03/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3007h20 29/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3107h20 30/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3207h20 31/03/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3309h05 04/04/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3407h20 05/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3507h20 06/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3609h05 11/04/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3707h20 12/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3807h20 13/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3909h05 18/04/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4007h20 19/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4107h20 20/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4209h05 25/04/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4307h20 26/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4407h20 27/04/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4509h05 02/05/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4607h20 03/05/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4707h20 04/05/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4809h05 09/05/20173B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4907h20 10/05/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
5007h20 11/05/20172B103DL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai