SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 17/01/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
212h30 24/01/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
312h30 31/01/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
412h30 07/02/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
512h30 28/02/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
612h30 02/03/20183B103DT1901Chuyên đề Ht đo Lường Đk1Đoàn Hữu Chức
712h30 07/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
812h30 09/03/20183B103DT1901Chuyên đề Ht đo Lường Đk1Đoàn Hữu Chức
912h30 14/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1012h30 21/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1115h05 22/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1212h30 28/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1315h05 29/03/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1412h30 04/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1515h05 05/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1612h30 11/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1715h05 12/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1812h30 18/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
1915h05 19/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
2012h30 25/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
2115h05 26/04/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
2212h30 02/05/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
2315h05 03/05/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
2412h30 09/05/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức
2515h05 10/05/20183B103DT1901Vi điều Khiển Và ứng DụngĐoàn Hữu Chức