SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 06/02/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
212h30 08/02/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công CầnNguyễn Văn Nhanh (3t)
307h20 11/02/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh ThúyBùi Thế Đức (5t)
Lê Nhật Minh (5t)
Vũ Đức Thái (5t)
Lã Thái Trung (5t)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t)
412h30 13/02/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
512h30 15/02/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công CầnNguyễn Văn Nhanh (3t)
Đào Hữu Phong (3t)
607h20 18/02/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh ThúyBùi Thế Đức (5t)
Lê Nhật Minh (5t)
Vũ Đức Thái (5t)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t)
712h30 20/02/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
815h05 20/02/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị TươiBùi Thế Đức (3t)
Đoàn Thị Hiền (3t)
Trần Hương Lan (3t)
Lê Nhật Minh (3t)
Nguyễn Quốc Tuấn (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Vũ Đức Thái (3t)
912h30 22/02/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
1007h20 23/02/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1107h20 25/02/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh ThúyBùi Thế Đức (5t)
Trần Hương Lan (5t)
Lê Nhật Minh (5t)
Vũ Đức Thái (5t)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t)
Lã Thái Trung (5t)
1215h05 27/02/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị TươiBùi Thế Đức (3t)
Đoàn Thị Hiền (3t)
Trần Hương Lan (3t)
Vũ Đức Thái (3t)
Nguyễn Quốc Tuấn (3t)
Lê Nhật Minh (3t)
1312h30 01/03/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công CầnPhạm Phong Anh (3t)
1407h20 02/03/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1507h20 04/03/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh ThúyNguyễn Thành Công (5t)
Bùi Thế Đức (5t)
Trần Hương Lan (5t)
Lê Nhật Minh (5t)
Vũ Đức Thái (5t)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t)
1615h05 06/03/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị TươiBùi Thế Đức (3t)
Nguyễn Thành Công (3t)
Trần Hương Lan (3t)
Vũ Đức Thái (3t)
Nguyễn Quốc Tuấn (3t)
1707h20 09/03/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1807h20 11/03/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh Thúy
1907h20 16/03/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2012h30 22/03/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
2107h20 23/03/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2207h20 25/03/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh Thúy
2315h05 27/03/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị Tươi
2412h30 29/03/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
2507h20 30/03/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2607h20 01/04/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh Thúy
2715h05 03/04/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị Tươi
2812h30 05/04/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
2907h20 06/04/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3007h20 08/04/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh Thúy
3115h05 10/04/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị Tươi
3212h30 12/04/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
3307h20 13/04/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3407h20 15/04/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh Thúy
3515h05 17/04/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị Tươi
3612h30 19/04/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
3707h20 20/04/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3807h20 22/04/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh Thúy
3915h05 24/04/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị Tươi
4012h30 26/04/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
4107h20 27/04/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4207h20 29/04/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh Thúy
4315h05 01/05/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị Tươi
4412h30 03/05/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
4507h20 04/05/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4607h20 06/05/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh Thúy
4715h05 08/05/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị Tươi
4812h30 10/05/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
4907h20 11/05/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
5007h20 13/05/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh Thúy