SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 06/02/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
207h20 08/02/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
312h30 08/02/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công CầnNguyễn Văn Nhanh (3t)
407h20 10/02/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
507h20 11/02/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh ThúyBùi Thế Đức (5t)
Lê Nhật Minh (5t)
Vũ Đức Thái (5t)
Lã Thái Trung (5t)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t)
612h30 13/02/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
707h20 15/02/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
812h30 15/02/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công CầnNguyễn Văn Nhanh (3t)
Đào Hữu Phong (3t)
907h20 17/02/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1007h20 18/02/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh ThúyBùi Thế Đức (5t)
Lê Nhật Minh (5t)
Vũ Đức Thái (5t)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t)
1112h30 20/02/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1215h05 20/02/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị TươiBùi Thế Đức (3t)
Đoàn Thị Hiền (3t)
Trần Hương Lan (3t)
Lê Nhật Minh (3t)
Nguyễn Quốc Tuấn (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Vũ Đức Thái (3t)
1307h20 22/02/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1412h30 22/02/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
1507h20 23/02/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1607h20 24/02/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1707h20 25/02/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh ThúyBùi Thế Đức (5t)
Trần Hương Lan (5t)
Lê Nhật Minh (5t)
Vũ Đức Thái (5t)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t)
Lã Thái Trung (5t)
1812h30 27/02/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1915h05 27/02/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị TươiBùi Thế Đức (3t)
Đoàn Thị Hiền (3t)
Trần Hương Lan (3t)
Vũ Đức Thái (3t)
Nguyễn Quốc Tuấn (3t)
Lê Nhật Minh (3t)
2007h20 01/03/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2112h30 01/03/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công CầnPhạm Phong Anh (3t)
2207h20 02/03/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2307h20 03/03/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2407h20 04/03/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh ThúyNguyễn Thành Công (5t)
Bùi Thế Đức (5t)
Trần Hương Lan (5t)
Lê Nhật Minh (5t)
Vũ Đức Thái (5t)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t)
2512h30 06/03/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2615h05 06/03/20173C401MT2001-GBI32021Sinh Học đại CươngNguyễn Thị TươiBùi Thế Đức (3t)
Nguyễn Thành Công (3t)
Trần Hương Lan (3t)
Vũ Đức Thái (3t)
Nguyễn Quốc Tuấn (3t)
2707h20 08/03/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2807h20 09/03/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2907h20 10/03/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3007h20 11/03/20175C401MT2001-GCH31031Hóa Học đại CươngPhạm Thị Minh Thúy
3107h20 15/03/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3207h20 16/03/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3307h20 17/03/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3407h20 22/03/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3507h20 29/03/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3607h20 30/03/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3707h20 31/03/20173C401CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3807h20 06/04/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3907h20 13/04/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4012h30 19/04/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
4107h20 20/04/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4212h30 24/04/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4312h30 26/04/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
4407h20 27/04/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4512h30 01/05/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4612h30 03/05/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
4707h20 04/05/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4812h30 08/05/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4912h30 10/05/20173C401XD2001D-CSU32021Trắc địa Công TrìnhTrịnh Công Cần
5007h20 11/05/20173C401MT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa