Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Văn Thắng1512601013VH190124/09/1997NamTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyVăn Hoá Du Lịch

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1VH1901Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam Phạm Thị Hoàng Điệp1240
2VH1901Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương1109
3VH1901Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn Đào Thị Thanh Mai1110
4VH1901Pháp Luật Du Lịch Vũ Thị Thanh Lan1209
5VH1901Thống Kê Du Lịch Lê Thị Nam Phương1248

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 14/08/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh LanChương 1: những vấn đ ...
213h00 15/08/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpGiới thiệu, giải th ...Nguyễn Văn Bắc (4t, false)
Lê Thị Thu Huyền (4t, false)
Phạm Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Văn Thắng (4t, false)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
313h00 16/08/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 1: Đối tượng, ...
413h00 17/08/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Tổng quan v ...Lê Thị Thu Huyền (4t, false)
Phạm Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
513h00 21/08/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương 2: Quy ch ...
613h00 22/08/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 2. Nội dung củ ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
713h00 23/08/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương2.1. Tiếp 2.2. Bảng t ...Nguyễn Văn Thắng (4t, false)
Nguyễn Ngọc Huy (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
Phạm Hồng Thắm (4t, false)
813h00 24/08/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.3. Những giá trị ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
907h55 28/08/2018B3054VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.2.3. Những giá trị ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1013h00 28/08/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh LanChương 3: Pháp luật v ...Phạm Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1113h00 29/08/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp2.2.2. Các phong tục ...Lê Thị Thu Hải (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
Phạm Hồng Thắm (4t, false)
1213h00 30/08/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương3.2. Các tham số đo x ...
1313h00 31/08/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.1.4. Vấn đề bảo tồn ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1413h00 04/09/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương 4:Xử lý v ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
Phạm Quang Huy (4t, false)
1513h00 05/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp2.2.3. Các phong tục ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1613h00 06/09/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương4.2. Điều tra chọn mẫ ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1713h00 07/09/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.3. Thánh địa Mỹ Sơn ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1813h00 11/09/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh Lantiếp Kiểm tra Tổng kế ...Phạm Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1913h00 12/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 3. Phong tục t ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2013h00 13/09/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương5.2.Lhệ TQ tuyến tính ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
Lê Thị Thu Huyền (1t, )
Đoàn Thị Ánh Tuyết (1t, )
2113h00 14/09/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.4.2. Tiêu chí để đư ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2213h00 18/09/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh Lan
2313h00 19/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpCác nhóm SV thuyết tr ...
2413h00 20/09/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương6.2.Các chỉ tiêu phân ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2513h00 21/09/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.5.3. Những giá trị ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2613h00 25/09/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh Lan
2713h00 26/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp4.4. Cấu trúc của Lễ ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2813h00 27/09/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương
2913h00 28/09/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngSinh viên đi thực tế, ...
3013h00 03/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp5.1.2.2. Du lịch lễ h ...
3113h00 04/10/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương7.2.Các phương pháp t ...
3213h00 05/10/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngSinh viên đi thực tế, ...
3313h00 10/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp5.2.2. Một số lễ hội ...
3413h00 11/10/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương8.1. Đối tượng ngh.cứ ...Nguyễn Ngọc Huy (4t, false)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (4t, false)
Lê Thị Thu Huyền (4t, false)
3513h00 12/10/2018C2035VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngThuyết trình và phản ...
3613h00 17/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp5.2.2. Một số lễ hội ...
3713h00 18/10/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương9.1. Thống kê khách D ...
3813h00 19/10/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
3913h00 24/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp
4013h00 25/10/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương
4113h00 26/10/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
4213h00 30/10/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiGiới thiệu học phần ( ...Phạm Quang Huy (1t, )
Nguyễn Văn Thắng (1t, )
4313h00 31/10/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTổng quan về kinh doa ...Nguyễn Văn Bắc (4t, true)
Trương Bá Bình (4t, true)
Lê Thị Thu Hải (1t, )
4407h55 01/11/2018B1024VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiCơ sở vật chất và kỹ ...
4513h00 01/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTiếp (1t) Các chức nă ...Trương Bá Bình (1t, )
4613h00 02/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTiếp (2t) Đánh giá 1 ...Nguyễn Văn Thắng (4t, true)
4707h55 05/11/2018B1034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTổ chức kinh doanh lư ...
4813h55 05/11/2018B1034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTổ chức kinh doanh ăn ...
4913h00 06/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiĐánh giá 2 (1t) Tổ ch ...Lê Thị Thu Huyền (4t, true)
Phạm Hồng Thắm (4t, true)
5007h55 07/11/2018B1054VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTiếp (1t) Quản trị ch ...
5113h00 07/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTiếp (1t) Nghiên cứu ...
5213h00 08/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiNghiên cứu thực tế Ch ...
5313h00 09/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiChuẩn bị bài trình bà ...
5407h55 12/11/2018B1034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiChuẩn bị bài trình bà ...
5513h55 12/11/2018B1034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiĐánh giá 3 ...
5613h00 13/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiĐánh giá 3 ...
5713h00 14/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiĐánh giá 3 (1t) ...
5813h00 15/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
5913h00 16/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
6013h00 20/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
6113h00 21/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
6213h00 22/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
6313h00 23/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
6407h55 27/11/2018B2025VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương10.1. Thống kê số lượ ...