Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Thanh Nhàn1412401162QT1803K05/08/1996NữTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2001Tin Học đại Cương 2 Đặng Quang Huy3130

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
112h30 17/01/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft E ...Nguyễn Thị Vân Anh (3t, true)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Lê Anh Trung (3t, false)
212h30 24/01/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.2.Quản l ...Trần Duy Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Kim Anh (3t, true)
Nguyễn Thị Vân Anh (3t, true)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (3t, false)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Trần Thị Phương Thảo (3t, true)
312h30 31/01/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.3.Định d ...Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Trần Duy Anh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Đỗ Thị Thùy Nhi (3t, false)
Lương Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
412h30 07/02/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.4.Công t ...Đỗ Thị Thùy Nhi (3t, true)
Phạm Hồng Sơn (3t, false)
Trần Duy Anh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t, false)
Thân Hồng Đức (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Trần Thị Nhan (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (3t, true)
Trần Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thùy (3t, false)
Trần Văn Tới (3t, false)
Nguyễn Thế Việt (3t, false)
512h30 28/02/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
612h30 07/03/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
712h30 14/03/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
812h30 21/03/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
912h30 28/03/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1012h30 04/04/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1112h30 11/04/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1212h30 18/04/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1312h30 25/04/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1412h30 02/05/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1512h30 09/05/2018A1033NA2001
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy