Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đặng Việt Anh1412401276QT1802K14/06/1995NamTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT1802KKế Toán Máy Văn Hồng Ngọc4390
2SPT31031-1Xác suất thống kê Hoàng Hải Vân36430
3QT1901KKiểm Toán Căn Bản Trần Thị Thanh Thảo5290
4DL2001Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan53120
5QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Hòa Thị Thanh Hương42120
6QT1802KCầu Lông Phạm Thị Hường4200
7QT1802KTư Tưởng Hồ Chí Minh Mạc Văn Nam4600
8QT1802KĐường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc4300
9QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Nguyễn Thị Hoàng Đan4030

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 14/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngGiới thiệu học phần C ...
209h05 14/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 1: Tổng quan v ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
312h30 14/08/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng NgọcChương 1. Tổ chức côn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
407h20 15/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp : 1.1. Đối tượng ...
509h05 15/08/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
612h30 15/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoGiới thiệu học phần C ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
713h20 15/08/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
815h05 15/08/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương I: Những vấn đ ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
909h05 17/08/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 1.2. Các phươn ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
1012h30 17/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo1.3. Chức năng của ki ...
1107h20 18/08/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1209h05 18/08/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
1307h20 21/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 1.2. Các phươn ...Nguyễn Đức Trung (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hà (2t, true)
1409h05 21/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Trình tự tiến hà ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
1512h30 21/08/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc2.3. Mở dữ liệu kế to ...Nguyễn Thị Thu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Nguyễn Ngọc Huyền (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
1607h20 22/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương1.3 - Tổ chức phân tí ...Phạm Phương Linh (2t, false)
Phạm Trần Sơn (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
1709h05 22/08/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1812h30 22/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoChương 2: Các tổ chức ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
1913h20 22/08/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2015h05 22/08/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Chức năng của nhà ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
2109h05 23/08/2017B1053SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânGiới thiệu học phần ...
2209h05 24/08/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương2.2. PT các mqh cân đ ...Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, true)
Nguyễn Lan Phương (3t, true)
Trần Thị Mai Anh (3t, true)
Đỗ Anh Tuấn (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
2312h30 24/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo2.2. Tổ chức kiểm ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
2407h20 25/08/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2509h05 25/08/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
2607h20 28/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.3.1. PT tình ...Nguyễn Thị Phương Anh (2t, true)
Nguyễn Ngọc Dương (2t, false)
2709h05 28/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Nguyễn Thu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Văn Phong (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
2812h30 28/08/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng NgọcChương 3: kế toán vốn ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
2907h20 29/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương2.3.2. PT thứ hạng ch ...Phạm Phương Linh (2t, true)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
Lê Ánh Hằng (2t, true)
Nguyễn Hoài Anh (2t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (2t, false)
3009h05 29/08/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3112h30 29/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo2.3. Tổ chức kiểm ...Nguyễn Hoài Anh (3t, false)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Vũ Thị Ngọc Diệp (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, false)
Lê Thị Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Kim Quyên (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Phạm Thị Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Huyền Trang (3t, true)
Đỗ Anh Tuấn (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
Phạm Thị Yến (3t, false)
3213h20 29/08/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3315h05 29/08/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Nhà nước CHXHCN V ...
3409h05 30/08/2017B1053SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânChương 2: Biến cố và ...
3509h05 31/08/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 2.3.2. PT thứ hạ ...Đặng Việt Anh (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
3612h30 31/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoChương 3: Các khái ni ...Nguyễn Hoài Anh (3t, false)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Phạm Thị Hải Ninh (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t, true)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
3707h20 01/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3809h05 01/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
3907h20 04/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
4009h05 04/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan
4112h30 04/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
4207h20 05/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 3.2. Phân tích ...Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (2t, true)
Phạm Phương Linh (2t, false)
4309h05 05/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4412h30 05/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.1. Gian lận và sai ...Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Nguyễn Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
4513h20 05/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4615h05 05/09/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương II: Những vấn ...Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Vũ Thị Trâm Anh (3t, false)
Ngô Tuấn Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Vũ Thị Việt Hà (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Đỗ Thúy Hạnh (3t, false)
Vương Diệu Hằng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Đinh Thị Mỹ Linh (3t, false)
4709h05 06/09/2017B1053SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải Vân2.3. Mối quan hệ giữa ...Đinh Thị Thanh Nhàn (3t, false)
Dương Thị Việt Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Phương Thảo (3t, false)
Lê Thị Thủy (3t, false)
Đặng Thị Mai Trang (3t, false)
Tô Thanh Xuân (3t, false)
4809h05 07/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 3.3. PT tình hìn ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
4912h30 07/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.2. Trọng yếu (LT+BT ...Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thị Ngọc Diệp (3t, true)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Nguyễn Thị Thủy Tiên (3t, true)
Vũ Đình Việt (3t, false)
5007h20 08/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5109h05 08/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
5207h20 11/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương3.5. PT mqh giữa kết ...Lê Quốc Vũ (2t, false)
Nguyễn Lan Phương (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
5309h05 11/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thực hành NC tín ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
5412h30 11/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc3.1. Kế toán quỹ (LT ...Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
5507h20 12/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương4.2. Đánh giá chung t ...Đặng Việt Anh (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
5609h05 12/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5712h30 12/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.3. Rủi ro 3.4. Cơ ...Trần Thị Nhinh (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, true)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
5813h20 12/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5915h05 12/09/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật XHCN ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
6009h05 13/09/2017B1053SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânTiếp 2.4 2.5. Xác suấ ...Dương Thị Việt Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Trần Văn Thành (3t, false)
Tô Thanh Xuân (3t, false)
Nguyễn Hải Yến (3t, false)
Bùi Gia Khánh (1t, false)
Bùi Đức Mạnh (1t, false)
Bùi Tân Hiệp (1t, false)
6109h05 14/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngĐánh giá 1 4.3. Phân ...
6212h30 14/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.4. Cơ sở dẫn liệ ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Kim Phượng (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
6307h20 15/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6409h05 15/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
6507h20 18/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Đặng Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
6609h05 18/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thực hành NC tín ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Phạm Phương Linh (1t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (1t, )
Nguyễn Kim Quyên (1t, )
Đỗ Anh Tuấn (1t, false)
6712h30 18/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc3.2. Kế toán ngân hàn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Vũ Thị Hương (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
6807h20 19/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Nguyễn Ngọc Huyền (2t, true)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, true)
6909h05 19/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7012h30 19/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.5. Bằng chứng kiê ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
7113h20 19/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7215h05 19/09/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. Quy phạm. Pháp l ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
7309h05 20/09/2017B1053SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải Vân2.6. Mở rộng định lý ...Dương Thị Việt Anh (3t, false)
Đinh Huy Chiến (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Kiều Hữu Hải (3t, false)
Nguyễn Quốc Hùng (3t, false)
Đinh Thị Thanh Nhàn (3t, false)
Đặng Thị Mai Trang (3t, false)
7409h05 21/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
7512h30 21/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.6. Hệ thống kiểm ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
7607h20 22/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7709h05 22/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
7807h20 25/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4. 4. PT một s ...Nguyễn Ngọc Dương (2t, true)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
7909h05 25/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH K ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
8012h30 25/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc4.1. Kế toán quá trìn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
8107h20 26/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 4. 4. PT một số ...Lê Quốc Vũ (2t, false)
Trần Thị Mai Anh (2t, true)
Bùi Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Đặng Việt Anh (2t, false)
8209h05 26/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
8312h30 26/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 1 Chương 4: ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
8413h20 26/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8515h05 26/09/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan IV. Quan hệ pháp luậ ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Ngô Tuấn Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Vũ Thị Việt Hà (3t, false)
Đỗ Thúy Hạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Đàm Thị Hiên (3t, false)
Hoàng Hưng (3t, false)
Hoàng Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Đỗ Kim Phượng (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Nguyễn Thị Tâm (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Nguyễn Hoài Anh (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (3t, false)
8609h05 27/09/2017B1053SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânTiếp 2.7 2.8. Phép th ...Dương Thị Việt Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Vũ Thị Hương (3t, false)
Bùi Đức Mạnh (3t, false)
Đặng Thị Mai Trang (3t, false)
Lê Ngọc Hà (1t, false)
8709h05 28/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 5.1. Phân tích t ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
8812h30 28/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo4.1. Phương pháp kiê ...Nguyễn Hoài Anh (3t, false)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (3t, false)
Lê Ngọc Hà (3t, true)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, true)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
8907h20 29/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
9009h05 29/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
9107h20 02/10/2017B1055SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânĐG 1: Vận dụng các lý ...
9209h05 02/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Nội dung phân tí ...Trần Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
9312h30 02/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc4.1. Kế toán quá trìn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
9407h20 03/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
9509h05 03/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
9612h30 03/10/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo4.2 . Phương pháp ki ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngọc Anh (3t, false)
Trương Việt Anh (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Điệp Nhi (3t, true)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Đỗ Anh Tuấn (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
9713h20 03/10/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9815h05 03/10/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanV. Vi phạm pháp luật ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
9909h05 05/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
Lê Ánh Hằng (3t, true)
Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
10009h05 06/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
10107h20 09/10/2017B1055SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânTiếp 3.2 3.3. Các đặc ...Lê Ngọc Hà (3t, false)
Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Đỗ Khánh Duy (5t, false)
Đào Thùy Dương (5t, false)
Đặng Khánh Hà (5t, false)
Kiều Hữu Hải (5t, false)
Vũ Thị Hạnh (5t, false)
Vũ Thị Hương (5t, false)
Bùi Gia Khánh (5t, false)
Bùi Đức Mạnh (5t, false)
Đinh Thị Thanh Nhàn (5t, false)
Nguyễn Hồng Nhung (5t, false)
Đặng Thị Mai Trang (5t, false)
Trần Văn Thành (4t, false)
Đặng Việt Anh (4t, false)
10209h05 09/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH T ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
10312h30 09/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
10407h20 10/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 2 ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, true)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
10509h05 10/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
10612h30 10/10/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo5.3.1. Phương pháp c ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
10713h20 10/10/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
10815h05 10/10/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương III: Hình thức ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Vũ Thị Trâm Anh (3t, false)
Ngô Tuấn Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Đinh Trung Đức (3t, false)
Đàm Thị Hiên (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Nguyễn Thị Tâm (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt (3t, false)
10909h05 12/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
11009h05 13/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
11107h20 16/10/2017B1055SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânTiếp 3.3 3.4. Một số ...Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Đặng Việt Anh (5t, false)
Đỗ Khánh Duy (5t, false)
Nguyễn Thành Đạt (5t, false)
Nguyễn Thu Hà (5t, false)
Nguyễn Vinh Hiển (5t, false)
Vũ Thị Hương (5t, false)
Bùi Gia Khánh (5t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (5t, false)
Lê Thị Thủy (5t, false)
Đặng Thị Mai Trang (5t, false)
Tô Thanh Xuân (5t, false)
Vũ Thị Hạnh (1t, false)
Nguyễn Hồng Nhung (1t, false)
Trần Văn Thành (1t, false)
Vũ Thị Thùy Dương (1t, false)
Đặng Quốc Thanh (1t, false)
Nguyễn Thị Mỹ Duyên (1t, false)
Bùi Đức Mạnh (3t, false)
11209h05 16/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chỉ tiêu đánh gi ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
11312h30 16/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc4.2. kt quá trình bán ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, true)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, true)
Nguyễn Ngọc Huyền (3t, false)
Vũ Thị Hương (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Tô Thanh Xuân (3t, false)
11407h20 17/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 6.2. Đánh giá kh ...Nguyễn Thị Thúy Nga (2t, false)
Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
11509h05 17/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
11612h30 17/10/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo5.3.3. Chọn mẫu the ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, true)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
11713h20 17/10/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
11815h05 17/10/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanđánh giá 1. Chương IV ...Nguyễn Hoài Anh (3t, false)
Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Vũ Thị Việt Hà (3t, false)
Đỗ Thúy Hạnh (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Đinh Thị Mỹ Linh (3t, false)
Trần Hà My (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
11909h05 19/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 6.2. Đánh giá ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
12009h05 20/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
12107h20 23/10/2017B1055SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânTiếp 3.4 Chương 4. Lý ...Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Đặng Việt Anh (5t, false)
Đặng Khánh Hà (5t, false)
Nguyễn Thu Hà (5t, false)
Trần Văn Thành (5t, false)
Lê Thị Thủy (1t, false)
Nguyễn Hồng Nhung (1t, false)
Nguyễn Vinh Hiển (2t, false)
Bùi Tân Hiệp (2t, false)
Bùi Phương Thảo (2t, false)
Phạm Hồng Quân (2t, false)
12209h05 23/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lựa chọn suất tr ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
12312h30 23/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng NgọcChương 5: kế toán vật ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
12407h20 24/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 6.2. Đánh giá ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, true)
12509h05 24/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
12612h30 24/10/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo5.3.3. Chọn mẫu the ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Phan Thị Kim Ngân (3t, true)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
Lê Ánh Hằng (1t, true)
Nguyễn Thị Phương Anh (1t, true)
Ngô Phạm Thúy Ngân (1t, true)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (1t, true)
Nguyễn Kim Quyên (1t, true)
Phạm Trần Sơn (1t, true)
Đỗ Anh Tuấn (1t, )
Nguyễn Ngọc Huyền (1t, true)
12715h05 24/10/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
12809h05 26/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương 6.3. Phân tích cơ cấ ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
12909h05 27/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
13007h20 30/10/2017B1055SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải Vân4.2. Các đặc trưng củ ...Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Đặng Việt Anh (5t, false)
Đinh Huy Chiến (5t, false)
Đỗ Khánh Duy (5t, false)
Vũ Thị Thùy Dương (5t, false)
Đào Thùy Dương (5t, false)
Đặng Khánh Hà (5t, false)
Lê Ngọc Hà (5t, false)
Nguyễn Thu Hà (5t, false)
Kiều Hữu Hải (5t, false)
Bùi Tân Hiệp (5t, false)
Nguyễn Vinh Hiển (5t, false)
Vũ Thị Hương (5t, false)
Phùng Thu Hương (5t, false)
Bùi Thúy Loan (5t, false)
Bùi Đức Mạnh (5t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (5t, false)
Nguyễn Hồng Nhung (5t, false)
Đặng Quốc Thanh (5t, false)
Bùi Phương Thảo (5t, false)
Lê Thị Thủy (5t, false)
Đặng Thị Mai Trang (5t, false)
Mai Quốc Tuấn (5t, false)
13109h05 30/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH H ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
13212h30 30/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc5.1. Kế toán vật tư h ...Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
13315h05 30/10/2017A1023QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc5.2 Kế toán tài sản c ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
13407h20 31/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 6.4. Phân tích t ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
13509h05 31/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
13612h30 31/10/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo6.2. Tổ chức quá trìn ...Phạm Phương Linh (3t, false)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (1t, false)
13715h05 31/10/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương V: Luật H ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Nguyễn Thị Tâm (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
13809h05 02/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngChữa bài tập các chươ ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
13909h05 03/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
14007h20 06/11/2017B1055SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânChương 5. Bài toán ...Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Đặng Việt Anh (5t, false)
Đinh Huy Chiến (5t, false)
Đỗ Khánh Duy (5t, false)
Đào Thùy Dương (5t, false)
Nguyễn Thu Hà (5t, false)
Kiều Hữu Hải (5t, false)
Vũ Thị Hạnh (5t, false)
Nguyễn Vinh Hiển (5t, false)
Bùi Đức Mạnh (5t, false)
Đinh Thị Thanh Nhàn (5t, false)
Đặng Quốc Thanh (5t, false)
Bùi Gia Khánh (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (1t, false)
Vũ Thị Hương (1t, false)
Nguyễn Thành Đạt (4t, false)
Vũ Viết Hải (4t, false)
Bùi Tân Hiệp (4t, false)
Tô Thanh Xuân (4t, false)
14109h05 06/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 1 ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (1t, )
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (1t, )
14212h30 06/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc5.2. Kế toán TSCĐ (LT ...Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Thanh Huyền (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
14307h20 07/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
14409h05 07/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
14512h30 07/11/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo6.2. Tổ chức quá trìn ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Lương Thị Thu Duyên (3t, false)
Bùi Quang Huy (3t, true)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, true)
Nguyễn Thị Thúy Nga (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Kim Quyên (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, true)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
14615h05 07/11/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương VI: Luật ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Vũ Thị Trâm Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Vũ Việt Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Ngọc Dương (3t, false)
Đỗ Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Ngọc Hạ (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Đàm Thị Hiên (3t, false)
Vũ Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Vũ Thị Thanh Vân (3t, false)
Đinh Thị Mỹ Linh (3t, false)
Trần Hà My (3t, false)
Đỗ Kim Phượng (3t, false)
Chu Thanh Trà (1t, )
14709h05 09/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
14809h05 10/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
14907h20 13/11/2017B1055SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải Vân5.2. Các chỉ tiêu chí ...Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Đặng Việt Anh (5t, false)
Bùi Tân Hiệp (5t, false)
Nguyễn Vinh Hiển (5t, false)
Đặng Thị Mai Trang (5t, false)
Tô Thanh Xuân (5t, false)
15009h05 13/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 1 ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
15112h30 13/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc6.1 kế toán tiền lg ( ...Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
15207h20 14/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
15309h05 14/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
15412h30 14/11/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoBài tập ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
15515h05 14/11/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanVũ Hoàng Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Đỗ Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Vũ Quang Huy (3t, false)
Trần Hà My (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Đinh Thị Mỹ Linh (3t, false)
Lê Đức Minh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Trần Thị Bích Ngọc (3t, false)
Đỗ Kim Phượng (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Vũ Thị Thanh Vân (3t, false)
15609h05 16/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
15709h05 17/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
15807h20 20/11/2017B1055SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânĐG 2: Sử dụng số liệu ...
15909h05 20/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 2 ...
16012h30 20/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
16107h20 21/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
16207h20 21/11/2017B1055SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânĐG 2: Sử dụng số liệu ...Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Đặng Việt Anh (5t, false)
Đỗ Khánh Duy (5t, false)
Đặng Thị Mai Trang (5t, false)
16309h05 21/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
16412h30 21/11/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoBài tập ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
16515h05 21/11/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
16609h05 23/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
16709h05 24/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
16807h20 27/11/2017B1055SPT31031-1
Xác suất thống kê
Hoàng Hải VânTiếp 6.2 Chương 7. B ...
16909h05 27/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 2 ...
17012h30 27/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
17107h20 28/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
17209h05 28/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
17312h30 28/11/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoBài tập ...
17415h05 28/11/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
17509h05 30/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
17609h05 01/12/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam