Hướng dẫn thực hiện hệ thống quản lý giảng đường:

(http://qlgd.hpu.edu.vn)

  1. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Lưu ý các thông số của 1 buổi học như sau:

Giảng viên nhấn vào nút Đăng ký bổ sung để bắt đầu đăng ký:

Giảng viên nhấn nút Cập nhật để đăng ký, và chờ phòng đào tạo xét duyệt.

Giảng viên ghi lí do vắng ở phần Ghi chú buổi học, và nhấn nút Đăng ký nghỉ để hoàn thành đăng ký.


  1. ĐIỂM DANH

Để thao tác sửa, giảng viên chọn buổi học cần sửa nội dung, và nhấn cập nhật


  1. ĐIỂM CHI TIẾT

Để thêm đầu điểm, giảng viên chọn phần thêm đầu điểm, mỗi đầu điểm có tên và số điểm tối đa ( bình thường là 10 điểm)

Bên cạnh đó, giảng viên có thể sắp xếp các đầu điểm trong cùng 1 nhóm bằng cách rê chuột vào đầu điểm và kéo vào vị trí cần thả.

Chúc thầy cô sử dụng hệ thống thành công !