SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
40107h00 16/01/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
40207h00 19/01/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Lê Cẩm Anh (1t)
Hoàng Hữu Dương (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
40307h00 23/01/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
40407h00 26/01/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
40507h00 30/01/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
40607h00 02/02/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
40707h00 20/02/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
40807h00 27/02/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTăng Tự Nguyên (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t)
40907h00 01/03/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
41007h00 05/03/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
41107h00 08/03/20242C303DL2701Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
41207h55 01/04/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
41307h00 02/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
41408h55 02/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
41507h55 08/04/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTrần Thị Thanh Nhàn (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
41607h00 09/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTrần Ngọc Hưng (1t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
41708h55 09/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
41807h55 15/04/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
41907h00 16/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
42007h55 22/04/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
42107h00 23/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
42207h55 29/04/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
42307h00 30/04/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
42407h55 06/05/20243C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
42507h00 07/05/20242C303DL2701Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo