Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Mai Linh1971020017Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2501KKế Toán Hành Chính Sự Nghiệp21030
2QT2501KKế Toán Quản Trị 221045
3QT2601KKế Toán Tài Chính 118060

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 15/01/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
207h00 17/01/2024B2023QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
307h00 19/01/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
409h50 19/01/2024B2022QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
509h50 22/01/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
607h00 24/01/2024B2023QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
707h00 26/01/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
809h50 26/01/2024B2022QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
909h50 29/01/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1007h00 31/01/2024B2023QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1107h00 02/02/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1209h50 02/02/2024B2022QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1309h50 19/02/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1407h00 21/02/2024C2033QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1507h00 23/02/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1609h50 23/02/2024B2022QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1709h50 26/02/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1807h00 28/02/2024C2033QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
1907h00 01/03/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2009h50 01/03/2024B2022QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2109h50 04/03/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2207h00 06/03/2024C2033QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2307h00 08/03/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2409h50 08/03/2024B2022QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2509h50 14/03/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2607h00 15/03/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2709h50 21/03/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2807h00 22/03/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
2909h50 28/03/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3007h00 29/03/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3107h00 01/04/2024C2032QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3208h55 01/04/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3307h00 03/04/2024C2033QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3407h00 05/04/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3507h00 08/04/2024C2032QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3608h55 08/04/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3707h00 10/04/2024C2033QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3807h00 12/04/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
3907h00 15/04/2024C2032QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
4008h55 15/04/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
4107h00 17/04/2024C2033QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
4207h00 19/04/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
4307h00 22/04/2024C2032QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
4408h55 22/04/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
4507h00 24/04/2024C2033QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
4607h00 26/04/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
4707h00 29/04/2024C2032QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
4808h55 29/04/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
4907h00 01/05/2024C2033QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
5007h00 03/05/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
5107h00 06/05/2024C2032QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
5208h55 06/05/2024C2012QT2501K
Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
5307h00 08/05/2024C2033QT2601K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận
5407h00 10/05/2024C2013QT2501K
Kế Toán Quản Trị 2
Nguyễn Thị Mai LinhĐược chấp nhận