Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Thúy Hồng1971020018Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2501MKế Toán Tài Chính162563
2QT2601KKiểm Toán Căn Bản181548
3QT2601NKế Toán Tài Chính231548

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học Ch ...Đã hoàn thành
209h50 15/01/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học C ...Đã hoàn thành
307h00 17/01/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học C ...Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Đã hoàn thành
407h00 18/01/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN Đ ...Đã hoàn thành
507h00 22/01/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp Chươn ...Đã hoàn thành
609h50 22/01/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 2. tiếp ...Đã hoàn thành
707h00 24/01/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 2. KT VỐN BẰNG ...Hoàng Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
807h00 25/01/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 2. KT VỐN BẰNG ...Đã hoàn thành
907h00 29/01/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Các tổ chức ...Đã hoàn thành
1009h50 29/01/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 3. KẾ TOÁN NGU ...Đã hoàn thành
1107h00 31/01/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng2.3.Kế toán các khoản ...Đã hoàn thành
1207h00 01/02/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 3. KẾ TOÁN NGU ...Đã hoàn thành
1307h00 19/02/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Các tổ chức ...Đã hoàn thành
1409h50 19/02/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 3. KẾ TOÁN NGU ...Đã hoàn thành
1507h00 21/02/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng3.2. Kế toán chi tiết ...Đã hoàn thành
1607h00 22/02/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI ...Đã hoàn thành
1707h00 26/02/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Các khái ni ...Đã hoàn thành
1809h50 26/02/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp CHƯƠN ...Đã hoàn thành
1907h00 28/02/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng3.4. KT 1 số NV khác ...Đã hoàn thành
2007h00 29/02/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN BẤT ...Nguyễn Minh Ánh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Quý Thành (3t)
Đã hoàn thành
2107h00 04/03/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Các khái ni ...Được chấp nhận
2209h50 04/03/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 6: KT TIỀN LƯƠ ...Được chấp nhận
2307h00 06/03/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng4.3. Kế toán khấu hao ...Được chấp nhận
2407h00 07/03/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 6: KT TIỀN LƯƠ ...Được chấp nhận
2509h50 11/03/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...Được chấp nhận
2607h00 14/03/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...Được chấp nhận
2709h50 18/03/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...Được chấp nhận
2807h00 21/03/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...Được chấp nhận
2909h50 25/03/2024C2022QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...Được chấp nhận
3007h00 28/03/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngĐG1: Nhận biết chứng ...Được chấp nhận
3108h55 01/04/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Các khái ni ...Được chấp nhận
3207h00 02/04/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...Được chấp nhận
3307h00 03/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN BẤT ...Được chấp nhận
3409h50 03/04/2024C2032QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Các khái ni ...Được chấp nhận
3507h00 05/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 6: KT TIỀN LƯƠ ...Được chấp nhận
3608h55 08/04/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Các khái ni ...Được chấp nhận
3707h00 09/04/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...Được chấp nhận
3807h00 10/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...Được chấp nhận
3909h50 10/04/2024C2032QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Được chấp nhận
4007h00 12/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...Được chấp nhận
4108h55 15/04/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp Chương ...Được chấp nhận
4207h00 16/04/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 9: tiếp CHƯƠNG ...Được chấp nhận
4307h00 17/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...Được chấp nhận
4409h50 17/04/2024C2032QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: KỸ THUẬT CH ...Được chấp nhận
4507h00 19/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...Được chấp nhận
4608h55 22/04/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: tiếp Chươn ...Được chấp nhận
4707h00 23/04/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 10: BÁO CÁO KẾ ...Được chấp nhận
4807h00 24/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...Được chấp nhận
4909h50 24/04/2024C2032QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 6: tiếp BÀI TẬ ...Được chấp nhận
5007h00 26/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngĐG1: Nhận biết chứng ...Được chấp nhận
5108h55 29/04/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngBÀI TẬP KIỂM TOÁN ...Được chấp nhận
5207h00 30/04/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 10: BÁO CÁO KẾ ...Được chấp nhận
5307h00 01/05/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...Được chấp nhận
5409h50 01/05/2024C2032QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngBÀI TẬP KIỂM TOÁN ...Được chấp nhận
5507h00 03/05/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...Được chấp nhận
5608h55 06/05/2024C2033QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngBÀI TẬP KIỂM TOÁN ...Được chấp nhận
5707h00 07/05/2024C2023QT2501M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 10: BÁO CÁO KẾ ...Được chấp nhận
5807h00 08/05/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 10: BÁO CÁO KẾ ...Được chấp nhận
5909h50 08/05/2024C2032QT2601K
Kiểm Toán Căn Bản
Nguyễn Thị Thúy HồngĐược chấp nhận
6007h00 10/05/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngĐG2: Đánh giá khả năn ...Được chấp nhận