Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Cao Thị Thu1971020002Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp213045
2QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu Tư183348
3QT26K,NThị Trường Chứng Khoán412136
4QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu Tư342348
5QT26L-MThị Trường Chứng Khoán341530

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
209h50 15/01/2024C2032QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
307h00 16/01/2024B2023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
414h55 16/01/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
507h00 18/01/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
607h00 19/01/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
707h00 22/01/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
809h50 22/01/2024C2032QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
907h00 23/01/2024B2023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
1014h55 23/01/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
1107h00 25/01/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
1207h00 26/01/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
1307h00 29/01/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
1409h50 29/01/2024C2032QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
1507h00 30/01/2024B2023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
1614h55 30/01/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
1707h00 01/02/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
1807h00 02/02/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
1907h00 19/02/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
2009h50 19/02/2024C2032QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
2107h00 20/02/2024B2023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
2214h55 20/02/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
2307h00 22/02/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
2407h00 23/02/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
2507h00 26/02/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
2609h50 26/02/2024C2032QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
2707h00 27/02/2024B2023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
2814h55 27/02/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
2907h00 29/02/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
3007h00 01/03/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
3107h00 04/03/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
3209h50 04/03/2024C2032QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
3307h00 05/03/2024B2023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
3414h55 05/03/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
3507h00 07/03/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
3607h00 08/03/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
3708h55 11/03/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
3808h55 18/03/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
3908h55 25/03/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
4007h00 02/04/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
4113h00 02/04/2024B1023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
4215h50 02/04/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
4307h00 04/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
4407h00 05/04/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
4507h55 06/04/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐã hoàn thành
4607h00 09/04/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
4713h00 09/04/2024B1023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
4815h50 09/04/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
4907h00 11/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
5007h00 12/04/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
5107h55 13/04/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
5207h00 16/04/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
5313h00 16/04/2024B1023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
5415h50 16/04/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
5507h00 18/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
5607h00 19/04/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
5707h55 20/04/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
5807h00 23/04/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
5913h00 23/04/2024B1023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
6015h50 23/04/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
6107h00 25/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
6207h00 26/04/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
6307h55 27/04/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
6407h00 30/04/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
6513h00 30/04/2024B1023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
6615h50 30/04/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
6707h00 02/05/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
6807h00 03/05/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
6907h55 04/05/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
7007h00 07/05/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
7113h00 07/05/2024B1023QT2601K
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
7215h50 07/05/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
7307h00 09/05/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
7407h00 10/05/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuĐược chấp nhận
7507h55 11/05/2024C2013QT2501K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐược chấp nhận