Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đào Thị Thanh Mai1971022010Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL25-26Anh Văn Chuyên Ngành13048
2DL2601Nghiệp Vụ Nhà Hàng8036

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 15/01/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
208h55 16/01/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
307h55 22/01/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
408h55 23/01/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
507h55 29/01/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
608h55 30/01/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
707h55 19/02/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
808h55 20/02/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
907h55 26/02/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
1008h55 27/02/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
1107h55 04/03/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
1208h55 05/03/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
1307h55 01/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
1408h55 02/04/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
1507h55 08/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
1608h55 09/04/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
1707h55 15/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
1808h55 16/04/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
1907h55 22/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
2008h55 23/04/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
2107h55 29/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
2208h55 30/04/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
2307h55 06/05/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận
2408h55 07/05/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh MaiĐược chấp nhận