Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Thu Huyền1971024017Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2601AVăn Học Anh - Mỹ8036
2QT2701Anh Văn Cơ Sở 242071

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 15/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
213h00 16/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
313h55 17/01/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
407h00 22/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
513h00 23/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
613h55 24/01/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
707h00 29/01/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
813h00 30/01/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
913h55 31/01/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1007h00 19/02/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1113h00 20/02/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1213h55 21/02/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1307h00 26/02/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1413h00 27/02/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1513h55 28/02/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1607h00 04/03/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1713h00 05/03/2024B1024QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1813h55 06/03/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1907h55 01/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2013h55 02/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2113h55 03/04/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2207h55 08/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2313h55 09/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2413h55 10/04/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2507h55 15/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2613h55 16/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2713h55 17/04/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2807h55 22/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2913h55 23/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3013h55 24/04/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3107h55 29/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3213h55 30/04/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3313h55 01/05/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3407h55 06/05/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3513h55 07/05/2024B2033QT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3613h55 08/05/2024C1013NA2601A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận