Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT2501Hóa Phân Tích04518vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Kim DungC203Lý thuyết361Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Đặng Thị Linh2112301008MT2501
26.67%
73.33%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

- Các ví dụ áp dụng các định luật bảo toàn nồng độ đầu, định luật tác dụng khối lượng, định luật bảo toàn điện tích.
- Sử dụng hằng số cân bằng trong tính toán nồng độ các cấu tử
Chương 2: Phương pháp phân tích thể tích
- Thảo luận: phân loại các phương pháp phân tích thể tích; các loại nồng độ; các nguyên tắc các phương pháp phân tích; cách chuẩn độ; cách điều chế dung dịch chuẩn, cách tính kết quả trong phương pháp phân tích thể tích.

Lịch trình kế hoạch