Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2501KKinh Tế Lượng04215vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị TìnhC202Lý thuyết3174Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Trần Thị Mỹ Duyên2112401010QT2501K
7.14%
92.86%
3Không phépabsent
2Nguyễn Công Hân2112401026QT2501K
14.29%
85.71000000000001%
3Không phépabsent
3Phạm Kiều Minh2112401024QT2501K
7.14%
92.86%
3Không phépabsent
4Trần Phương Thảo2012401003QT2501K
21.43%
78.57%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

Đánh giá 1
Chương 2: Ôn tập về Lý thuyết xác suất thống kê
2.1 Biến ngẫu nhiên
2.2 Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên
2.3 Kỳ vọng và phương sai của BNN
2.4 Phân bố xác suất kết hợp của BNN
2.5 Các BNN độc lập
2.6 Các phân bố xác suất thường gặp

Lịch trình kế hoạch