Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2201MQuản Trị Kênh Phân Phối06161vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Phạm Thị NgaB205Lý thuyết332Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Phùng Minh Hóa1812407002QT2201M
3.28%
96.72%
3Có phépabsentỐm
2Trần Huy Long1812401021QT2201M
11.48%
88.52%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

Kiểm tra 90 phút
CHƯƠNG 9: ĐÁNH GIÁ TVK
9.1. Nhân tố ảnh hưởng tới phạm vi và tần suất của các đánh giá TVK

Lịch trình kế hoạch