Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT26L,NQuản Trị Nhân Lực04545vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Hoàng ĐanC103Lý thuyết3348Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Quang Minh2212408022QT2601L
13.33%
86.67%
3Không phépabsent
2Nguyễn Thu Trang2212408017QT2601L
11.11%
88.89%
1Không phéplate
3Nguyễn Quang Dũng2212402008QT2601N
88.89%
11.11%
3Không phépabsent
4Nguyễn Tấn Quang2212402002QT2601N
13.33%
86.67%
3Không phépabsent
5Vũ Văn Quân2212402012QT2601N
6.67%
93.33%
3Không phépabsent
6Hoàng Thị Phương Thảo2212402011QT2601N
17.78%
82.22%
3Không phépabsent
7Đào Quỳnh Anh2212408025QT2601L
60.0%
40.0%
3Không phépabsent
8Lương Đức Tiến2212402024QT2601N
95.56%
4.439999999999998%
3Không phépabsent
9Lê Minh Trúc2212408021QT2601L
86.67%
13.329999999999998%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

3.6. Thảo luận “Phân tích công việc”
3.7. Tổng kết, đánh giá quá trình thảo luận
CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ
4.1. Tổng quát về hoạch định TNNS, 4.2;

Lịch trình kế hoạch