Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2601NKế Toán Tài Chính04646vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Thúy HồngC103Lý thuyết3185Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Phạm Tiến Công2212402017QT2601N
39.13%
60.87%
3Không phépabsent
2Nguyễn Quang Dũng2212402008QT2601N
26.09%
73.91%
3Không phépabsent
3Nguyễn Hải Long2212402007QT2601N
39.13%
60.87%
3Không phépabsent
4Nguyễn Quang Phúc2212402021QT2601N
34.78%
65.22%
3Không phépabsent
5Lương Đức Tiến2212402024QT2601N
36.96%
63.04%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

ĐG2: Đánh giá khả năng lập các Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính).

Lịch trình kế hoạch