Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25Pháp Luât Đại Cương0300vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Thị Thanh LanD201Lý thuyết24514Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Hoàng An2112407005QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
2Nguyễn Tấn Dũng2112407007QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
3Bùi Khánh Dương2112402004QT2501N
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
4Nguyễn Thu Hiền2112402001QT2501K
6.67%
93.33%
2Không phépabsent
5Trần Văn Khải2112402015QT2501N
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
6Đặng Thị Thùy Linh2112407002QT2501M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
7Lưu Thị Thanh Mai2112407016QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
8Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
9Nguyễn Mai Phương2112407026QT2501M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
10Dương Thu Phương2112407017QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
11Nguyễn Minh Quân2112402008QT2501N
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
12Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
13Nguyễn Hoàng Việt2112407027QT2501M
33.33%
66.67%
2Không phépabsent
14Đinh Thị Quỳnh Trang2112407009QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

Lịch trình kế hoạch