Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25Pháp Luât Đại Cương0300vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Thị Thanh LanD201Lý thuyết23821Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Hoàng An2112407005QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsentnghỉ hẳn
2Vũ Quỳnh Anh2112401005QT2501K
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
3Bùi Khánh Dương2112402004QT2501N
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
4Phạm Tiến Đạt2112402003QT2501N
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
5Nguyễn Quang Khải2112402011QT2501N
6.67%
93.33%
2Không phépabsent
6Trần Văn Khải2112402015QT2501N
40.0%
60.0%
2Không phépabsentnghỉ hẳn
7Lưu Thị Thanh Mai2112407016QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
8Đỗ Lê Minh Nhật2112407001QT2501M
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
9Dương Thu Phương2112407017QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsentnghỉ hẳn
10Nguyễn Minh Quân2112402008QT2501N
40.0%
60.0%
2Không phépabsentnghỉ hẳn
11Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsentnghỉ hẳn
12Nguyễn Hà Thu2112401019QT2501K
6.67%
93.33%
2Không phépabsent
13Lê Thị Minh Trang2112402012QT2501N
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
14Đinh Thị Quỳnh Trang2112407009QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsentnghỉ hẳn
15Nguyễn Hoàng Việt2112407027QT2501M
33.33%
66.67%
2Không phépabsent
16Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
17Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
18Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
19Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
20Nguyễn Quý Thành2112407023QT2501M
6.67%
93.33%
2Không phépabsent
21Nguyễn Tấn Dũng2112407007QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

Lịch trình kế hoạch