Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý606060

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Anh HùngC303Lý thuyết4244Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Hoàng Đình Hiệp2112111022CT2501C
13.33%
86.67%
4Không phépabsent
2Đoàn Quốc Anh2112111038CT2501C
20.0%
80.0%
4Không phépabsent
3Nguyễn Trung Đức2112111040CT2501C
100.0%
0.0%
4Không phépabsent
4Hồ Thu Loan2112111048CT2501C
86.67%
13.329999999999998%
4Không phépabsent

Nội dung buổi học

3.1.2. Kiến trúc trong UML
3.1.3. Mô hình khái niệm của UML
3.2. Vòng đời phát triển phần mềm hướng đối tượng
3.2.1. Các bước của quá trình phát triển
3.2.2. Đặc trưng tiến trình phát triển phần mềm hướng đối tượng với UML

Lịch trình kế hoạch