Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA24Biên Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành454537

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đặng Thị VânB101Lý thuyết290Nghỉ dạyĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Lịch trình kế hoạch

Iso 9001:2008

             Bộ Giáo dục và Đào tạo        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Trường Đại học dân lập Hải Phòng          Độc lập  –  Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                       ---˜{™---

Số tuần lễ                          :       15  

Số tiết lý thuyết                 : …………

Số tiết BT,TN,TH,TKMH : …………

Tổng số tiết                        :     45

Lịch giảng dạy

 

Môn học:                 Biên Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành

CBGD phụ trách:    Đặng Thị Vân

Lớp:     EST33031- NA 24

Học kỳ:     I        Năm học: 2023-2024

 

 

Tuần

Thứ, ngày

Nội dung giảng dạy

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần I

Từ 14/8/2023

Đến 20/8/2023

Introduction to Translation Practice

 

5

 

Tuần II

Từ 21/8/2023

Đến 27/8/2023

Theme 1: Environment

5

 

Tuần III

Từ 28/8/2023

Đến 3/9/2023

Theme 1: Environment

5

 

Tuần IV

Từ 4/9/2023

Đến 10/9/2023

Theme 2: Medicine and Health

5

 

Tuần V

Từ 11/9/2023

Đến 17/9/2023

Theme 2: Medicine and Health

5

 

Tuần VI

Từ 18/9/2023

Đến 24/9/2023

Theme 3: Business, Investment and Intergration

5

 

Tuần VII

Từ 25/9/2023

Đến 1/10/2023

Theme 3: Business, Investment and Intergration

5

 

Tuần VIII

Từ 2/10/2023

Đến 8/10/2023

Mid-term test + checking

5

 

Tuần IX

Từ 9/10/2023

Đến 15/10/2023

Theme 4: International Trade and E-commerce

5

 

Tuần X

Từ 16/10/2023

Đến 22/10/2023

Theme 4: International Trade and E-commerce

5

 

Tuần XI

Từ 23/10/2023

Đến 29/10/2023

Theme 5: Law

5

 

Tuần XII

Từ 30/10/2023

Đến 5/11/2023

Theme 5: Law

5

 

Tuần XIII

Từ 6/11/2023

Đến 12/11/2023

Theme 6: Social issues

5

 

Tuần XIV

Từ 13/11/2023

Đến 19/11/2023

 

Theme 6: Social issues

5

 

 

Tuần XV

Từ 20/11/2023

Đến 26/11/2023

Revision

5

 

 

Tuần XVI

Từ 27/11/2023

Đến 3/12/2023

 

 

 

 

Tuần XVII

Từ 4/12/2023

Đến 12/12/2023

 

 

 

 

Ghi chú: Lập thành 02 bản – Bộ môn và CBGD thực hiện – Kết thúc học kỳ nộp lại cho Phòng Đào tạo.               

Hải Phòng, ngày …tháng …..năm 2023

                 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                                 GIÁO VIÊN

 

Ký duyệt kế hoạch   

 

 

 

Ký nhận đã hoàn thành kế hoạch                                                Đặng Thị Vân