Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA-DL25Tin Học Đại Cương 203028vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đặng Quang HuyPMGVLý thuyết23812Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Tạ Hữu Dương2112751002NA2501A
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
2Nguyễn Quốc Đạt2112752001NA2501M
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
3Đỗ Anh Đức2112751016NA2501A
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
4Bùi Việt Hưng2112751024NA2501A
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
5Đặng Thị Thắm2112755011NA2501H
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
6Phạm Thị Thủy2112402013NA2501H
73.33%
26.67%
2Không phépabsent
7Nguyễn Xuân Anh2112405005DL2501
46.67%
53.33%
2Không phépabsent
8Lại Thị Hằng2112751010NA2501A
33.33%
66.67%
2Không phépabsent
9Tạ Thị Ngọc Huyền2112751025NA2501A
33.33%
66.67%
2Không phépabsent
10Phạm Thị Ngát2112751021NA2501A
33.33%
66.67%
2Không phépabsent
11Đào Thanh Nhung2112751019NA2501A
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
12Vũ Đức Sơn Tùng2112405004DL2501
66.67%
33.33%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

(Tiếp ...)
5.5.Hàm tính toán điều kiện: (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
Bài tập.

Lịch trình kế hoạch