Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2601Lập Trình Hướng Đối Tượng04618vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Anh HùngB103Lý thuyết2213Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Lê Đức Anh2212111008CT2601
19.57%
80.43%
2Không phépabsent
2Phạm Hữu Dương2212111003CT2601
32.61%
67.39%
2Không phépabsent
3Hà Quốc Huy2212111017CT2601
10.87%
89.13%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

2.4. Hàm, hàm bạn, lớp bạn
2.5. Hàm khởi tạo và hàm hủy bỏ
2.6. Đối của phương thức, biến con trỏ this

Lịch trình kế hoạch