Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA21A-N-TDịch Viết 1616262english

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đặng Thị VânC202Lý thuyết2230Nghỉ dạyĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Translation procedures

Lịch trình kế hoạch

ISO9001:2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần: …………………………......

Số tiết LT: ……………61……………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: ……………61…………...

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học:                       Dịch viết 1

Giảng viên: Đặng Thị Vân

Lớp: NA 21A-N-T.   Học kỳ: I Năm học: 2019 – 2020

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

Tuần I

Từ 19/8

đến 24/8

 

 

 

Introduction to Translation and Translation studies

3

 

Introduction to Translation and Translation studies

2

 

 

 

 

Tuần II

Từ 2/9

đến 7/9

 

 

 

Text analysis

3

 

Text analysis

2

 

 

 

 

Tuần III

Từ 9/9

đến 14/9

 

 

 

Text analysis

3

 

Translation methods

2

 

 

 

 

Tuần IV

Từ 16/9

đến 21/9

Translation methods

Translation methods

3

2

 

Tuần V

Từ 23/9

đến 28/9

Translation methods

Translation procedures

3

2

 

Tuần VI

Từ 30/9

đến 5/10

Translation procedures

Translation procedures

3

2

 

Tuần VII

Từ 7/10

đến 12/10

Translation procedures

Mid-term test + checking

3

2

 

Tuần VIII

Từ 14/10

đến 19/10

Mid-term test + checking

Equivalence in Translation

3

2

 

Tuần IX

Từ 21/10

đến 26/10

Equivalence in Translation

Equivalence in Translation

3

2

 

Tuần X

Từ 28/10

đến 2/11

Translation errors

Translation errors

3

2

 

Tuần XI

Từ 4/11

đến 9/11

Translation errors

Translation quality assessment

3

2

 

Tuần XII

Từ 11/11

đến 16/11

Translation quality assessment

REVISION

3

3

 

Tuần XIII

Từ 18/11

đến 23/11

 

 

 

Tuần XIV

Từ 25/11

đến 30/11

 

 

 

Tuần XV

Từ 2/12

đến 7/12

 

 

 

 

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

                                   Hải Phòng, ngày 19  tháng 08  năm 2019

                   TM. KHOA/BỘ MÔN                                           GIẢNG VIÊN

 

                                            

 

 

 

 

                     TS. Trần Thị Ngọc Liên                                                                                           Đặng Thị Vân

                                            

                       Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                  Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

     ……………………………………………………