Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2501MAnh Văn Chuyên Ngành454221

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đặng Thị VânB105Lý thuyết3200Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Unit 5
Stress

Lịch trình kế hoạch

ISO 9001:2008

             BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                               ---˜{™---

Số tuần lễ                                        : 15

Số tiết lý thuyết                               :

Số tiết BT,TN,TH,TKMH              :

Tổng số tiết                                     : 45

LỊCH GIẢNG DẠY

Môn học:  Tiếng Anh Chuyên Ngành                                                                  

CBGD phụ trách:   Đặng Thị Vân

Lớp: QT 2501M        Ngành: Quản Trị            Khóa: 25

Học kỳ: II                           Năm học: 2022 – 2023

 

Tuần, Thứ, Ngày

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần I

Từ 6/02/2023

đến 11/02/2023

Introduction to the course

3

 

 

 

Tuần II

Từ 13/02/2023

đến 18/02/2023

Unit 1

3

 

Careers

 

Tuần III

Từ 20/02/2023

đến 25/02/2023

Unit 1 (cont’d)

3

 

Careers

 

Tuần IV

Từ 27/02/2023

đến 04/03/2023

Unit 2

3

 

Selling Online

 

Tuần V

Từ 6/03/2023

đến 11/03/2023

Unit 2 (con’t)

3

 

Selling Online

 

Tuần VI

Từ 13/03/2023

đến 18/03/2023

Unit 3

3

 

Companies

 

Tuần VII

Từ 20/03/2023

đến 25/03/2023

Unit 3 (con’t)

3

 

Companies

 

Tuần VIII

Từ 27/03/2023

đến 1/04/2023

Progress Test

3

 

 

 

 


 

 

Tuần IX

Từ 3/04/2023

đến 8/04/2023

Unit 4

3

 

Great Ideas

 

Tuần X

Từ 10/04/2023

đến 15/04/2023

Unit 4 (con’t)

3

 

Great Ideas

 

Tuần XI

Từ 17/04/2023

đến 22/04/2023

Unit 5

3

 

Stress

 

Tuần XII

Từ 24/04/2023

đến 29/04/2023

Unit 5 (con’t)

3

 

Stress

 

Tuần XIII

Từ 1/05/2023

đến 6/05/2023

Unit 6

3

 

Entertaining

 

Tuần XIV

Từ 8/05/2023

đến 13/05/2023

Unit 6: Entertaining (con’t)

3

 

Tuần XV

Từ 15/05/2023

đến 20/05/2023

Revision

3

 

 

Ghi chú: Lập thành 02 bản – Bộ môn và CBGD thực hiện – Kết thúc học kỳ nộp lại cho Phòng Đào tạo.

                                            Hải Phòng, ngày 6 tháng 02 năm 2023

                   CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                                  GIẢNG VIÊN

              DUYỆT KẾ HOẠCH     

 

 

              KÝ XÁC NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH                                             ThS. Đặng Thị Vân