Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25N-MTin Học Đại Cương 203028vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đặng Quang HuyPMGVLý thuyết22910Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Mai Phương2112407026QT2501M
20.0%
80.0%
2Có phépabsent
2Nguyễn Hoàng An2112407005QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
3Nguyễn Tấn Dũng2112407007QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
4Trần Văn Khải2112402015QT2501N
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
5Lưu Thị Thanh Mai2112407016QT2501M
46.67%
53.33%
2Không phépabsent
6Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
7Dương Thu Phương2112407017QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
8Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
9Đinh Thị Quỳnh Trang2112407009QT2501M
26.67%
73.33%
2Có phépabsent
10Nguyễn Hoàng Việt2112407027QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

(Tiếp ...)
5.4.Hàm tìm kiếm HLOOKUP.

Lịch trình kế hoạch