Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25N-MTin Học Đại Cương 203028vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đặng Quang HuyPMGVLý thuyết2309Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Hoàng An2112407005QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
2Nguyễn Tấn Dũng2112407007QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
3Trần Văn Khải2112402015QT2501N
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
4Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
5Dương Thu Phương2112407017QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
6Nguyễn Minh Quân2112402008QT2501N
73.33%
26.67%
2Không phépabsent
7Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
8Nguyễn Hoàng Việt2112407027QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
9Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
26.67%
73.33%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

(Tiếp ...)
5.6.Hàm tính toán nhiều điều kiện (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS)
Bài tập.

Lịch trình kế hoạch