Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng Đá272727vietnamse

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Ngô Quốc HưngSANBONGLý thuyết3450Bình thườngBị hủy

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Lịch trình kế hoạch

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QL&CN HẢI PHÒNG

             BỘ MÔN CƠ BẢN CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số tuần lễ                                :          9

Số tiết lý thuyết                      :             0

Số tiết KT,BTTH,TĐ,KTTC   :          27

Tổng số tiết                            :            27

LỊCH GIẢNG DẠY

 

Môn học: Giáo dục thể chất- Học phần tự chọn: Bóng đá

CBGD phụ trách: Ths. Ngô Quốc Hưng

Ngành: ………………………..Khoá: …………………

Lớp: CT-MT-QTM-VH22-CT23

Học kỳ: II - Năm học: 2020 - 2021

 

 

 

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần I từ

25/1-31/1

+ Giới thiệu đề cương chi tiết môn học

+ Giới thiệu về Luật bóng đá.

+ Kỹ thuật:

- Đá bóng lăn sệt và dừng bóng lăn sệt bằng lòng bàn chân

- Dừng bóng lăn sệt bằng gan bàn chân.

- Ném biên

+ Thi đấu

3

 

Tuần II từ

1/2-7/2

+ Kỹ thuật:

-      Đá bóng bằng mu trong bàn chân.

-   Đá bóng bằng mu ngoài bàn chân.

-   Tâng bóng

-   + Thi đấu

3

 

Tuần III từ

1/3-7/3

+ Kỹ thuật:

-      Đá bóng bằng mu chính diện bàn chân,

-      Dừng bóng bằng mu giữa bàn chân.

-      Dừng bóng bằng đùi

-  Ôn luyện kỹ thuật ném biên

+ Thi đấu

3

 

Tuần IV từ

8/3-14/3

+ Hướng dẫn cách thực hiện đánh giá 1

-         Tiến hành đánh giá 1

 

3

 

 

 

Tuần V từ

15/3-21/3

+ Kỹ thuật:

-      Ôn luyện và hoàn thiện các kỹ thuật tại chỗ đá bóng vào cầu môn, chạy đà đá bóng vào cầu môn

+ Ôn và hoàn thiện kỹ thuật ném biên

+ Thi đấu

3

 

Tuần VI từ

22/3-28/3

- Ký hiệu, di chuyển và phương pháp trọng tài trong điều khiển trận đấu

- Thi đấu

3

 

Tuần VII từ

29/3-4/4

+ Hướng dẫn cách thực hiện đánh giá 2

+ Tiến hành đánh giá  2

3

 

Tuần VIII từ

5/4-11/4

+ Ôn luyện ký hiệu, di chuyển và phương pháp trọng tài trong điều khiển trận đấu

- Thi đấu

3

 

Tuần IX từ

12/4-18/4

+ Hướng dẫn cách thực hiện đánh giá 3

+ Tiến hành đánh giá  3

3

 

 

 

 

Ghi chú: Lập thành 02 bản - Bộ môn và CBGD thực hiện - Kết thúc học kỳ nộp lại cho Phòng Đào tạo.

                                                                                                                                        

                                                                                        Hải Phòng, ngày  20  tháng  1  năm 2021

 

                 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN

         KÝ DUYỆT KẾ HOẠCH       

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ths. Ngô Quốc Hưng

 

 

 

                KÝ XÁC NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH