Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA2601CNgữ Pháp Tiếng Trung303030

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Hồ Thị Thu TrangC102Lý thuyết3141Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Lại Điền Vân Anh2212756012NA2601C
93.33%
6.670000000000002%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

Bài 4.语素
和汉字的
关系
Bài 5.现代
汉语语法特 点 1.5.1.现代
汉语主要的语法特点
1.5.2.汉语
的词类和句子成分不存在简单的对应关 系 1.5.3.汉语
有丰富的量词
第二章: 短语
Bài 6.短语的结构类型

Lịch trình kế hoạch