Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL2401Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch03030vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Phạm Thị NgaC104Lý thuyết254Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Đinh Như Lượng2012102009DL2401
60.0%
40.0%
2Không phépabsent
2Đỗ Thanh Thanh2012405009DL2401
46.67%
53.33%
2Không phépabsent
3Hoàng Quốc Trung2012111010DL2401
6.67%
93.33%
2Không phépabsent
4Coóc Tiến Trung2012405004DL2401
60.0%
40.0%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

Chương 3. Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch.
I. Đặc điểm của du lịch ảnh hưởng đến họat động TTQT
II. Các phương thức TTQT và sự vận dụng trong KDDL


Lịch trình kế hoạch