Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT24N,MQuản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi04524vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Hoàng ĐanC202Lý thuyết3161Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Tuấn Anh2012402008QT2401M
8.89%
91.11%
1Không phéplate
2Lê Việt Anh2012407008QT2401M
6.67%
93.33%
3Không phépabsent
3Nguyễn Bá Hoàng2012407005QT2401M
2.22%
97.78%
1Không phéplate
4Trần Duy Hưng2012407011QT2401M
13.33%
86.67%
1Không phéplate
5Phạm Bảo Ngọc2012405006QT2401N
35.56%
64.44%
1Không phéplate
6Ngô Phạm Công Sâm2012407002QT2401M
20.0%
80.0%
1Không phéplate

Nội dung buổi học

Giới thiệu học phần
Chương 1. Tổng quan Quản trị rủi ro
1.1. Các khái niệm về phân loại rủi ro

Lịch trình kế hoạch