Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
XD21-XD22Kinh Tế Xây Dựng Bùi Ngọc Dung06541vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Lưu Hoàng Gia Bảo1812104004XD2201D
32.86%
67.14%
230000
2Đỗ Việt Dũng1712104001XD2101D
2.86%
97.14%
20000
3Hoàng Văn Đức1712208002XD2101D
1.43%
98.57%
10000
4Bùi Hoàng Long1812104002XD2201D
4.29%
95.71%
30000
5Ngô Văn Lương1812104001XD2201D
18.57%
81.43%
130000
6Ngô Ngọc Toản1712104004XD2101D
5.71%
94.29%
40000
7Hoàng Văn Tuyên1712104003XD2101D
4.29%
95.71%
30000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 27/01/2021B3053XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc DungNgô Văn Lương (3t, false)
Hoàng Văn Tuyên (3t, false)
207h00 28/01/2021B3052XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc Dungchương 2
308h55 10/03/2021B3053XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc DungChương 3: Đầu tư xây dựng và hiệu quả kinh tế đầu tưLưu Hoàng Gia Bảo (1t, )
Hoàng Văn Đức (1t, )
Bùi Hoàng Long (1t, )
Ngô Ngọc Toản (1t, )
407h00 11/03/2021B3052XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc DungChương 3: (Tiếp)Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Ngô Ngọc Toản (2t, false)
508h55 17/03/2021B3053XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc DungChương 3: (tiếp)Ngô Văn Lương (3t, )
Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Ngọc Toản (1t, )
607h00 18/03/2021B3052XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc DungBài tập và Kiểm tra hết chương 3Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Đỗ Việt Dũng (2t, false)
Bùi Hoàng Long (2t, false)
708h55 24/03/2021B3053XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc DungCHƯƠNG 4 Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
807h00 25/03/2021B3052XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc Dungchương 4: tiếpLưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
908h55 31/03/2021B3053XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
1007h00 01/04/2021B3052XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
1108h55 07/04/2021B3053XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
1207h00 08/04/2021B3052XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc DungLưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
1308h55 14/04/2021B3053XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc Dung
1407h00 15/04/2021B3052XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc Dung
1508h55 28/04/2021B3053XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc Dung
1608h55 05/05/2021B3053XD21-XD22
Kinh Tế Xây Dựng
Bùi Ngọc Dung

Lịch trình dự kiến