Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2401CLập Trình Mã Nguồn Mở Đỗ Văn Tuyên454545

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trịnh Hoàng Anh2012111001CT2401C
0.0%
100.0%
04.02.02.08
2Nguyễn Viết Hồng2012111011CT2401C
6.67%
93.33%
33.02.02.07
3Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
6.67%
93.33%
33.02.02.07
4Nguyễn Quang Huy2012111003CT2401C
0.0%
100.0%
04.02.02.08
5Đào Anh Ngọc2012111005CT2401C
6.67%
93.33%
33.02.02.07
6Đinh Văn Phóng2012111002CT2401C
0.0%
100.0%
04.02.02.08
7Vũ Tiến Tâm2012111013CT2401C
6.67%
93.33%
33.02.02.07
8Trần Hải Thành2012111008CT2401C
6.67%
93.33%
33.02.02.07
9Nguyễn Viết Thái2012111009CT2401C
6.67%
93.33%
33.02.02.07
10Nguyễn Quốc Thụ2012111004CT2401C
6.67%
93.33%
33.02.02.07
11Đỗ Xuân Toàn2012111015CT2401C
0.0%
100.0%
04.02.02.08

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 07/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Giới thiệu môn học
1.2 Giới thiệu về phần mềm nguồn mở, bản quyền phần mềm
208h55 14/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên1.3 Ứng dụng của phần mềm nguồn mở
1.4 Cài đặt XAMPP
1.5 Cấu hình Apache/PHP/MySQL
1.6 Cài đặt phần mềm soạn thảo mã nguồn
308h55 21/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP
2.1 Kiến trúc của một ứng dụng web
2.2 Hướng dẫn soạn thảo mã và kiểm thử ứng dụng PHP
2.3 Viết ứng dụng đầu tiên
Vũ Tiến Tâm (3t, )
Nguyễn Viết Thái (3t, )
408h55 28/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.4 Nhúng mã PHP vào mã HTML
2.5 Sáu kiểu dữ liệu trong PHP
2.6 Hướng dẫn khai báo biến và hằng
Trần Hải Thành (3t, )
508h55 07/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.7 Hướng dẫn lấy dữ liệu yêu cầu
2.8 Hướng dẫn sử dụng mảng dựng sẵn $_GET

608h55 14/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.12 Hướng dẫn viết câu lệnh echo
2.13 Hướng dẫn viết câu lệnh điều khiển
2.14 Sử dụng tài liệu PHP
708h55 21/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CSDL QUAN HỆ MYSQL
3.1 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
808h55 28/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên3.2 Các câu lệnh dùng để thao tác dữ liệu trong SQL
3.3 Sử dụng phpMyAdmin
Nguyễn Viết Hồng (3t, )
Nguyễn Quang Huy (3t, )
Đào Anh Ngọc (3t, )
908h55 04/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 4: SỬ DỤNG PHP VỚI CSDL MYSQL
4.1 Sử dụng PHP để làm việc với MySQL
Nguyễn Quốc Thụ (3t, )
1008h55 11/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên4.2 Hướng dẫn lấy dữ liệu từ tập kết quả
1108h55 18/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên4.3 Hướng dẫn lấy dữ liệu từ tập kết quả
1208h55 25/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 5: MỘT SỐ ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ
5.1 Ứng dụng xây dựng Website mã nguồn mở
1308h55 02/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên5.2 Ứng dụng quản lý khách hàng
1408h55 09/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên5.3 Ứng dụng hỗ trợ và quản lý học tập
1508h55 16/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênKiểm tra kết thúc học phần

Lịch trình dự kiến