Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA2101ANgữ Âm Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa04741vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Vũ Tuấn Anh1712751008NA2101A
0.0%
100.0%
04.05.09
2Bùi Mạnh Cường1512751014NA1901A
4.26%
95.74%
23.04.07
3Điệp Trường Giang1712751005NA2101A
0.0%
100.0%
04.04.08
4Nguyễn Ngọc Mỹ1712402003NA2101A
4.26%
95.74%
23.04.07
5Đào Thị Hồng Nhung1712751001NA2101A
0.0%
100.0%
04.05.09
6Nguyễn Thu Phương1712753009NA2101A
0.0%
100.0%
04.03.07
7Nguyễn Tiến Tài1712112001NA2101A
68.09%
31.909999999999997%
320.000
8Trần Trọng Thành1712407002NA2101A
0.0%
100.0%
04.04.08
9Nguyễn Đức Trung1712103001NA2101A
10.64%
89.36%
52.05.07

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 06/03/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIntroduction
I. Introduction about the course
II. Articulators above the larynx
III. Phonemes, classification of phonemes.
208h55 10/04/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 1. The Production of speech sounds
A. Consonants
I. Definition
II. Classification of consonants
III. Description of consonants
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
308h55 17/04/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaB. Vowels
I. Definition
II. Classification of vowels
III. Description of vowels
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
408h55 24/04/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIV. Dip thongs
1. Definition
2. Classification
V. Trip thongs
508h55 01/05/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTest 1
608h55 08/05/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes vs Allophones (cont)
I. Phonemes
II Allophones
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
708h55 15/05/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and narrow transcription
I. Broad transcription
II. Narrow transcription
III. Rules for narrow transcription
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (2t, )
808h55 22/05/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 4. Syllables
I. The nature of the syllable
II. The structure of the syllable
III. Strong and weak syllables
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
908h55 29/05/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
V. Strong forms and weak forms (cont)
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
1008h55 05/06/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress
I. Definition and nature of stress.
II. Type of stress
III. Functions of stress
IV. Stress placement within words
V. Strong forms and weak forms
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
1108h55 12/06/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of connected speech
I. Rhythm
II. Assimilation
III. Elision
IV. Linking
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
1208h55 19/06/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation
I. Functions of intonation
II. Basic tunes in English
III. How tunes are used in sentences
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
1308h55 26/06/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaRevision + testNguyễn Tiến Tài (3t, )
1413h55 26/06/2020B2022NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Tiến Tài (2t, )
Bùi Mạnh Cường (2t, )

Lịch trình dự kiến