Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2201KKiểm Toán Tài Chính 2 Trần Thị Thanh Thảo05949vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Phạm Thị Ngọc Anh1812401017QT2201K
10.0%
90.0%
70000
2Phan Thị Anh1812401011QT2201K
0%
100.0%
0000
3Bùi Thị Vân Anh1812401006QT2201K
5.71%
94.29%
40000
4Phạm Quỳnh Chi1712401027QT2101K
0%
100.0%
0000
5Bùi Đức Công1812401007QT2201K
2.86%
97.14%
20000
6Nguyễn Thị Dinh1812401026QT2201K
2.86%
97.14%
20000
7Phạm Thành Dương1712401017QT2101K
0%
100.0%
0000
8Lê Bá Việt Đức1712401018QT2101K
2.86%
97.14%
20000
9Lâm Ánh Hồng1812401008QT2201K
0%
100.0%
0000
10Vũ Thị Ánh Hồng1612401025QT2002K
12.86%
87.14%
90000
11Ngô Thị Thương Huyền1812401022QT2201K
0%
100.0%
0000
12Nguyễn Quang Huy1812401001QT2201K
2.86%
97.14%
20000
13Nguyễn Mai Hương1812401015QT2201K
2.86%
97.14%
20000
14Nguyễn Thị Thu Lý1812401013QT2201K
0%
100.0%
0000
15Trần Ngân Mỹ1812401023QT2201K
11.43%
88.57%
80000
16Nguyễn Thị Ngân1812401012QT2201K
2.86%
97.14%
20000
17Phạm Thị Phương Ngân1812401004QT2201K
2.86%
97.14%
20000
18Trần Thị Hồng Ngọc1812402014QT2201K
2.86%
97.14%
20000
19Vũ Thị Hồng Nhung1812401027QT2201K
0%
100.0%
0000
20Phạm Thị Thu Phương1812401016QT2201K
2.86%
97.14%
20000
21Đoàn Thị Thanh Thanh1812401024QT2201K
0%
100.0%
0000
22Trần Duy Thành1812401020QT2201K
0%
100.0%
0000
23Nguyễn Mạnh Thắng1812401010QT2201K
0.0%
100.0%
00000
24Trần Hà Trang1712401002QT2101K
2.86%
97.14%
20000
25Nguyễn Thị Trang1712401014QT2101K
2.86%
97.14%
20000
26Trần Thị Trang1812401014QT2201K
0%
100.0%
0000
27Phùng Văn Tú1812401028QT2201K
0%
100.0%
0000
28Nguyễn Lưu Bích Uyên1812401018QT2201K
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 27/01/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoChương 6: Kiểm toán chu ký bán hàng và thu tiền
6.1 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền
6.2 Khảo sát kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ bán hàng và thu tiền
6.3 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Phạm Thị Phương Ngân (2t, false)
208h55 28/01/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Thực hiện các thử nghiệm cơ bảnTrần Ngân Mỹ (3t, true)
309h50 10/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản
6.4 Bài tập thực hành
Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, true)
408h55 11/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành
509h50 17/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hànhPhạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
608h55 18/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành
Chương 7: Kiểm toán chu ký huy động vốn và hoàn trả
7.1 Mục tiêu và căn cứ KT chu kỳ huy động vốn và hoàn trả
7.2 Kiểm toán vốn vay
709h50 24/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.2 Kiểm toán vốn vay
7.3 Kiểm toán vốn chủ sở hữu
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
808h55 25/03/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.3 Kiểm toán vốn chủ sở hữu
7.4 Bài tập thực hành
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, true)
909h50 31/03/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 1
1008h55 01/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.4 Bài tập thực hành
Chương 8: Kiểm toán các thông tin tài chính khác
8.1 Kiểm toán vốn bằng tiền
8.2 Kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN
1109h50 07/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.2 Kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN
8.3 Kiểm toán chi phí và thu nhập tài chính
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Mai Hương (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
1208h55 08/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.3 Kiểm toán chi phí và thu nhập tài chính
8.4 Kiểm toán chi phí và thu nhập khác
1309h50 14/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hànhPhạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Bùi Đức Công (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, true)
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Ngân (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, true)
1408h55 15/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành
1508h55 22/04/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành
1609h50 28/04/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 2
1714h55 28/04/2021B2024QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành
Chương 9: Tổng hợp lập BC kiểm toán về BCTC và thư quản lý
9.1 Các thủ tục kiểm toán đặc thù và các thủ tục chuẩn bị cho việc lập báo cáo kiểm toán
9.2 Tổng hợp kết quả KT và thảo luận với khách hàng
9.3 Lập dự thảo báo cáo kiểm toán và thư quản lý
9.4 Soát xét dự thảo báo cáo kiểm toán và hồ sơ kiểm toán
9.5 Thảo luận với khách hàng và phát hành báo cáo KT
1809h50 05/05/2021B2022QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo9.6 Soạn thảo thư quản lý
Bài tập tổng hợp
1908h55 06/05/2021B2023QT2201K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp

Lịch trình dự kiến