Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT23-24Hệ Điều Hành Phùng Anh Tuấn04218vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trịnh Hoàng Anh2012111001CT2401C
7.14%
92.86%
30000
2Vũ Quốc Anh1912101008CT2301C
0%
100.0%
0000
3Phạm Thị Ngọc Anh1912111012CT2301M
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Mạnh Chính1912111006CT2301M
0%
100.0%
0000
5Bùi Công Duy1912101002CT2301C
14.29%
85.71000000000001%
60000
6Vũ Huy Hoàng1912111008CT2301M
0%
100.0%
0000
7Phạm Nhật Hoàng1812402016CT2301C
0%
100.0%
0000
8Lưu Thanh Hoàng1912111010CT2301M
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Viết Hồng2012111011CT2401C
0.0%
100.0%
00000
10Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
14.29%
85.71000000000001%
60000
11Nguyễn Quang Huy2012111003CT2401C
6.67%
93.33%
30000
12Nguyễn Tuấn Hùng1912111009CT2301M
0%
100.0%
0000
13Trần Văn Kiên1912111004CT2301M
0%
100.0%
0000
14Nguyễn Văn Lương1912111002CT2301M
14.29%
85.71000000000001%
60000
15Hoàng Công Minh1912111005CT2301M
14.29%
85.71000000000001%
60000
16Vũ Hoài Nam1912101003CT2301C
0%
100.0%
0000
17Đào Anh Ngọc2012111005CT2401C
0%
100.0%
0000
18Đinh Văn Phóng2012111002CT2401C
0%
100.0%
0000
19Lê Duy Quang1912111001CT2301M
9.52%
90.48%
40000
20Nguyễn Đình Quyết1912101001CT2301C
0%
100.0%
0000
21Vũ Tiến Tâm2012111013CT2401C
0%
100.0%
0000
22Trần Hải Thành2012111008CT2401C
0%
100.0%
0000
23Nguyễn Viết Thái2012111009CT2401C
0%
100.0%
0000
24Bùi Đức Thắng1912111003CT2301M
0%
100.0%
0000
25Lương Thị Thủy1912111011CT2301M
0%
100.0%
0000
26Nguyễn Quốc Thụ2012111004CT2401C
0.0%
100.0%
00000
27Đỗ Xuân Toàn2012111015CT2401C
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 26/08/2021C3033CT23-24
Hệ Điều Hành
Phùng Anh TuấnChương 1: Giới thiệu Hệ điều hành (HĐH).
1.1 Tài nguyên hệ thống và khái niệm HĐH
Bùi Công Duy (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Văn Lương (3t, false)
Hoàng Công Minh (3t, false)
Lê Duy Quang (3t, false)
213h00 09/09/2021C3033CT23-24
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn1.2 Thành phần và phân loại HĐH
313h00 16/09/2021C3033CT23-24
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn1.3 Lịch sử phát triển HĐH
Chương 2: Quản lý tiến trình (TT)
2.1 Tổ chức quản lý TT
Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Công Duy (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Văn Lương (3t, false)
Hoàng Công Minh (3t, false)
Lê Duy Quang (1t, )
413h00 23/09/2021C3033CT23-24
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn2.2 Điều phối TT
513h00 30/09/2021C3033CT23-24
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn2.3 Liên lạc giữa các TT
613h00 07/10/2021C3033CT23-24
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn2.4 Cơ chế thông tin

Lịch trình dự kiến