Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2601Phần Mềm Nguồn Mở Đỗ Văn Chiểu04848vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Lê Đức Anh2212111008CT2601
0%
100.0%
00.00
2Trần Lê Đức Anh2212111019CT2601
0%
100.0%
00.00
3Lê Thị Mai Anh2212111031CT2601
0%
100.0%
00.00
4Đào Vũ Hoàng Anh2212111012CT2601
0%
100.0%
00.00
5Phạm Thế Duyệt2212111001CT2601
0%
100.0%
06.06
6Nguyễn Tiến Dũng2212111007CT2601
8.33%
91.67%
400.00
7Nguyễn Vũ Dũng2212111020CT2601
0%
100.0%
00.00
8Phạm Hữu Dương2212111003CT2601
50.0%
50.0%
24000
9Quản Thành Đạt2212111022CT2601
8.33%
91.67%
400.00
10Phạm Đỗ Thế Hải2212111025CT2601
8.33%
91.67%
400.00
11Vũ Minh Hiếu2212110001CT2601
0%
100.0%
00.00
12Trịnh Doãn Hoàng2212111005CT2601
16.67%
83.33%
800.00
13Nguyễn Việt Hoàng2212111028CT2601
0.0%
100.0%
000.00
14Hà Quốc Huy2212111017CT2601
8.33%
91.67%
400.00
15Trần Thúy Hường2212111009CT2601
0.0%
100.0%
000.00
16Vũ Thượng Khanh2212111014CT2601
8.33%
91.67%
400.00
17Đỗ Tuấn Long2212111006CT2601
8.33%
91.67%
400.00
18Đoàn Thanh Nhật2212111023CT2601
0%
100.0%
00.00
19Hoàng Duy Thành2212111027CT2601
0%
100.0%
00.00
20Nguyễn Trần Tuấn Thành2212111010CT2601
0%
100.0%
00.00
21Trần Hữu Toàn2212111034CT2601
16.67%
83.33%
800.00
22Phạm Ngọc Trâm2212111032CT2601
16.67%
83.33%
800.00
23Hoàng Việt Trung2212102021CT2601
8.33%
91.67%
400.00
24Nguyễn Đình Trường2212111015CT2601
8.33%
91.67%
400.00

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 20/01/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn ChiểuChương 1. Tổng quan về phần mềm mã nguồn mở
1.1. Khái niệm
1.2. Quá trình phát triển
1.3. Hoạt động bên trong của dự án phần mềm mã nguồn mở
1.4. Ưu, nhược điểm của phần mềm nguồn mở
1.5. Cộng đồng phần mềm nguồn mở
1.6. Các nhóm giấy phép bản quyền tự do

207h00 27/01/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu1.7. Các giấy phép bản quyền tự do thông dụng (Giấy phép GPL, Giấy phép BSD, Giấy phép MIT, Giấy phép Apache)
1.8 Một số lĩnh vực ứng dụng
Chương 2: Phần mềm nguồn mở quản lý nội dung
2.1. Wordpress
2.1.1 Giới thiệu và Cài đặt
307h00 03/02/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu2.1.2. Quản trị nội dung
2.1.3. Cài đặt các Plugin, giao diện

407h00 24/02/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu2.2. Joomla
2.2.1 Giới thiệu và Cài đặt
2.2.2. Quản trị nội dung
2.2.3. Cài đặt các Plugin, giao diện

2.3 Một số phần mềm khác
507h00 02/03/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn ChiểuChương 3: Phần mềm nguồn mở tạo Website thương mại điện tử
3.1. OpenCart
3.1.1 Giới thiệu và Cài đặt
3.1.2. Quản trị nội dung
3.1.3. Cài đặt và chỉnh sửa giao diện
607h00 09/03/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu
3.2. WooCommerce
3.2.1 Giới thiệu và Cài đặt
3.2.2. Quản trị nội dung
3.2.3. Cài đặt và chỉnh sửa giao diện

3.3 Một số phần mềm khác

Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Hữu Dương (4t, false)
Quản Thành Đạt (4t, false)
Phạm Đỗ Thế Hải (4t, false)
Trần Hữu Toàn (4t, false)
Phạm Ngọc Trâm (4t, false)
Nguyễn Đình Trường (4t, false)
707h00 06/04/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn ChiểuChương 4: Phần mềm mã nguồn mở quản lý thư viện số
4.1. Dspace
4.1.1 Giới thiệu và Cài đặt
4.1.2. Quản trị nội dungPhạm Hữu Dương (4t, false)
Trịnh Doãn Hoàng (4t, false)
Hoàng Việt Trung (4t, false)
807h00 13/04/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu4.2 Koha
4.2.1 Giới thiệu và Cài đặt
4.2.2. Quản trị nội dung
Phạm Hữu Dương (4t, false)
Trịnh Doãn Hoàng (4t, false)
Vũ Thượng Khanh (4t, false)
Trần Hữu Toàn (4t, false)
907h00 20/04/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu
4.3 Một số phần mềm khác
Chương 5: Phần mềm mã nguồn mở quản lý doanh nghiệp
5.1 Odoo
5.1.1 Giới thiệu và Cài đặt
5.1.2. Quản trị nội dung


Phạm Hữu Dương (4t, false)
Hà Quốc Huy (4t, false)
Đỗ Tuấn Long (4t, false)
Phạm Ngọc Trâm (4t, false)
1007h00 27/04/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu5.2 Metasfresh
5.1.1 Giới thiệu và Cài đặt
5.1.2. Quản trị nội dung
Phạm Hữu Dương (4t, false)
1107h00 04/05/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu
5.3 Một số phần mềm khác
Phạm Hữu Dương (4t, false)
1207h00 11/05/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn ChiểuĐánh giá

Lịch trình dự kiến