Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT23Cơ Sở Dữ Liệu 1 Vũ Anh Hùng60568

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Quốc Anh1912101008CT2301C
3.57%
96.43%
20000
2Phạm Thị Ngọc Anh1912111012CT2301M
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Mạnh Chính1912111006CT2301M
0%
100.0%
0000
4Bùi Công Duy1912101002CT2301C
7.14%
92.86%
40000
5Bùi Đức Duy1912101004CT2301C
7.14%
92.86%
40000
6Mai Thành Đạt1912101007CT2301C
10.71%
89.28999999999999%
60000
7Vũ Huy Hoàng1912111008CT2301M
0.0%
100.0%
00000
8Phạm Nhật Hoàng1812402016CT2301C
0%
100.0%
0000
9Lưu Thanh Hoàng1912111010CT2301M
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Tuấn Hùng1912111009CT2301M
0%
100.0%
0000
11Trần Văn Kiên1912111004CT2301M
0.0%
100.0%
00000
12Nguyễn Văn Lương1912111002CT2301M
7.14%
92.86%
40000
13Hoàng Công Minh1912111005CT2301M
7.14%
92.86%
40000
14Nguyễn Ngọc Minh1912101006CT2301C
7.14%
92.86%
40000
15Vũ Hoài Nam1912101003CT2301C
0%
100.0%
0000
16Lê Duy Quang1912111001CT2301M
7.14%
92.86%
40000
17Nguyễn Đình Quyết1912101001CT2301C
0%
100.0%
0000
18Bùi Đức Thắng1912111003CT2301M
0%
100.0%
0000
19Trần Việt Thắng1512101006CT2001C
7.14%
92.86%
40000
20Lương Thị Thủy1912111011CT2301M
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 15/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngChương 1: Các khái niệm về hệ CSDL
1.1. Các khái niệm về CSDL
1.2. Các đặc trưng của giải pháp CSDL
1.3. Mô hình CSDL
1.4. Con người trong hệ CSDL
1.5. Ngôn ngữ CSDL và giao diện
Chương 2: Mô hình liên kết thực thể ER
2.1. Các khái niệm
209h50 17/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngChương 2: Mô hình liên kết thực thể ER
2.1. Các khái niệm
Vũ Quốc Anh (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
309h50 22/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.2. Xây dựng mô hình ER
2.2.1. Các bước xây dựng mô hình ER
Vũ Quốc Anh (2t, true)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, true)
Trần Việt Thắng (2t, false)
409h50 29/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3. Phân tích hồ sơ để xác định các thành phần mô hình ER
2.3.1. Liệt kê, chính xác hóa và lựa chọn các thông tin cơ sở
Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)

Lịch trình dự kiến