Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đoàn Văn Hải1812102011DC220131/01/1998NamNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA22Cầu Lông Phạm Thị Hường4600
2CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Hoa2700
3DC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động Nguyễn Đoàn Phong1900
4DC21-DC22Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện Thân Ngọc Hoàn1900
5DC21-DC22Lắp Ráp Thiết Bị Điện Đinh Thế Nam Phạm Đức Thuận1900
6DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng Nguyễn Đoàn Phong2000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1:real you ...
208h55 02/03/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn 1.1. Sơ đồ tổng quát ...
313h55 02/03/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
407h00 03/03/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
508h55 03/03/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
607h00 04/03/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1:The real you ...
708h55 04/03/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn PhongPhạm Việt Dũng (3t, false)
Phan Minh Phú (3t, false)
807h00 05/03/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
908h55 05/03/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
1007h00 06/03/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1: Real you ...
1109h50 06/03/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongPhạm Việt Dũng (2t, false)
Nguyễn Văn Dương (2t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (2t, false)
1207h00 06/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1: THE REAL YOU ...
1308h55 06/04/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn
1413h55 06/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1507h00 07/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1608h55 07/04/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
1707h00 08/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...
1808h55 08/04/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
1907h00 09/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2008h55 09/04/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
2107h00 10/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...
2209h50 10/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2307h00 13/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...
2408h55 13/04/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc HoànChương 1 Những nguyên ...
2513h55 13/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2607h00 14/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2708h55 14/04/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
2807h00 15/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...
2908h55 15/04/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong2.3. Cấu trúc dữ liệu ...
3007h00 16/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
3108h55 16/04/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
3207h00 17/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaChương I (tiếp) Chươn ...Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
3309h50 17/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
3407h00 20/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 2: WINNING AND L ...
3508h55 20/04/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn1.5. Tổng hợp hệ thốn ...
3613h55 20/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3707h00 21/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
3808h55 21/04/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
3907h00 22/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 2: WINNING AND L ...
4008h55 22/04/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
4107h00 23/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
4208h55 23/04/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
4307h00 24/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...
4409h50 24/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t, false)
Đinh Trung Hiếu (2t, false)
4507h00 27/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...
4608h55 27/04/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc HoànChương 2: Các bộ biế ...
4713h55 27/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
4807h00 28/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
4908h55 28/04/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
5007h00 29/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...
5108h55 29/04/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...
5207h00 30/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
5308h55 30/04/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
5407h00 01/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...
5509h50 01/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
5607h00 04/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 1 ...
5708h55 04/05/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn2.2.2. Bộ biến tần ...Nguyễn Minh Hiếu (3t, false)
5813h55 04/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
5907h00 05/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Phạm Việt Dũng (2t, false)
Nguyễn Văn Dương (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
6008h55 05/05/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
6107h00 06/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 1 Unit ...
6208h55 06/05/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...
6307h00 07/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
6408h55 07/05/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
6507h00 08/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 3: TOWN AND COUN ...
6609h50 08/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
6707h00 11/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 3: TOWN AND COUN ...
6808h55 11/05/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn. 3.2.Khởi động động ...Phan Minh Phú (3t, false)
Trần Anh Nam (3t, false)
6913h55 11/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
7007h00 12/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
7108h55 12/05/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
7207h00 13/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 3: TOWN AND COUN ...
7308h55 13/05/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Minh Hiếu (3t, false)
Đồng Văn Hiếu (3t, false)
Trần Anh Nam (3t, false)
Phan Minh Phú (3t, false)
7407h00 14/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Phạm Việt Dũng (2t, false)
Nguyễn Văn Dương (2t, false)
7508h55 14/05/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Phạm Đức Thuận
7607h00 15/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...
7709h50 15/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
7807h00 18/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...
7908h55 18/05/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn. 3.2.Khởi động động ...Bùi Xuân Trường (3t, false)
Phạm Việt Dũng (3t, false)
8013h55 18/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
8107h00 19/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
8208h55 19/05/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...Bùi Xuân Trường (2t, )
8308h55 19/05/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế NamBùi Xuân Trường (1t, )
8407h00 20/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...
8508h55 20/05/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Trần Anh Nam (3t, false)
Bùi Xuân Trường (3t, false)
8607h00 21/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
8708h55 21/05/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...Đồng Văn Hiếu (1t, )
Trần Anh Nam (1t, )
Phan Minh Phú (1t, )
8807h00 22/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...
8909h50 22/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t, false)
9007h00 25/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...
9108h55 25/05/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn4.2.1 Với động cơ một ...Phan Minh Phú (3t, false)
9213h55 25/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
9307h00 26/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t, false)
9408h55 26/05/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
9508h55 26/05/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam
9607h00 27/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...
9708h55 27/05/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Minh Hiếu (3t, false)
9807h00 28/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t, false)
9908h55 28/05/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
10007h00 29/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...
10109h50 29/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t, false)
Đồng Văn Hiếu (2t, false)
Phan Minh Phú (2t, false)
Bùi Xuân Trường (2t, false)
10207h00 01/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...
10308h55 01/06/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn5.2.Tổng hợp bộ ĐC dò ...
10413h55 01/06/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
10507h00 02/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
10608h55 02/06/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
10708h55 02/06/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam
10807h00 03/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 - Get re ...
10908h55 03/06/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...Phạm Việt Dũng (3t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (3t, false)
11007h00 04/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
11108h55 04/06/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
11207h00 05/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 - Get re ...
11309h50 05/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
11407h00 08/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 - Get re ...
11508h55 08/06/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc HoànChươg 6 Điều chỉnh tự ...
11607h00 09/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
11708h55 09/06/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
11808h55 09/06/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam
11907h00 10/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 2 ...
12008h55 10/06/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...
12107h00 11/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
12208h55 11/06/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
12307h00 12/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 5: GIFTS ...
12409h50 12/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
12507h00 15/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
12608h55 15/06/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn ...
12707h00 16/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
12808h55 16/06/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
12908h55 16/06/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam
13007h00 17/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
13108h55 17/06/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...
13207h00 18/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
13308h55 18/06/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
13407h00 19/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
13509h50 19/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
13607h00 22/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
13708h55 22/06/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn ...
13807h00 23/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
13908h55 23/06/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
14008h55 23/06/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam
14107h00 24/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
14208h55 24/06/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...
14307h00 25/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
14408h55 25/06/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
14507h00 26/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
14609h50 26/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
14707h00 29/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
14808h55 29/06/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn ...
14907h00 30/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
15008h55 30/06/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
15107h00 01/07/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
15208h55 01/07/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...
15307h00 02/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
15408h55 02/07/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
15507h00 03/07/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
15609h50 03/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
15707h00 06/07/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
15808h55 06/07/2020C2043DC21-DC22
Điều Khiển Tự Động Truyền Động Điện
Thân Ngọc Hoàn ...
15907h00 07/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
16008h55 07/07/2020B1053DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
16107h00 08/07/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
16208h55 08/07/2020B1053DC21-DC22
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong ...
16307h00 09/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
16408h55 09/07/2020D3033DC21-DC22
Lắp Ráp Thiết Bị Điện
Đinh Thế Nam ...
16507h00 10/07/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa ...
16609h50 10/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...