Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Trần Anh Tuấn1971023015Môi trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MT25-26Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt10030
2MT2601Khoa Học Đất4030
3MT2601Cấp Thoát Nước4030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 19/01/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
213h00 20/01/2024C2045MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
307h00 26/01/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
413h00 27/01/2024C2045MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
507h00 02/02/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
613h00 03/02/2024C2045MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
707h00 23/02/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
813h00 24/02/2024B1025MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
907h00 01/03/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
1013h00 02/03/2024B1025MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
1107h00 08/03/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
1213h00 09/03/2024B1025MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
1313h00 05/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
1413h00 12/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
1513h00 19/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
1613h00 26/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
1713h00 03/05/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận
1813h00 10/05/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh TuấnĐược chấp nhận