Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Lương Thị Kim Dung2373000215Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1PL2601Luật Ngân Hàng9030
2PL2601Luật Hình Sự 29048

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 18/01/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
213h00 25/01/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
313h00 01/02/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
413h00 22/02/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
513h00 29/02/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
613h00 07/03/2024C1045PL2601
Luật Ngân Hàng
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
713h55 03/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
813h55 04/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
913h55 10/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
1013h55 11/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
1113h55 17/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
1213h55 18/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
1313h55 24/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
1413h55 25/04/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
1513h55 01/05/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
1613h55 02/05/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
1713h55 08/05/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận
1813h55 09/05/2024C1024PL2601
Luật Hình Sự 2
Lương Thị Kim DungĐược chấp nhận