Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Hồng Thắng01030019Phòng ban trung tâm tổ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2702Tin Học Đại Cương 236036

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 18/01/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
207h00 25/01/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
307h00 01/02/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
407h00 22/02/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
507h00 29/02/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
607h00 07/03/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
707h00 04/04/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
807h00 11/04/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
907h00 18/04/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
1007h00 25/04/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
1107h00 02/05/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận
1207h00 09/05/2024D2013QT2702
Tin Học Đại Cương 2
Vũ Hồng ThắngĐược chấp nhận