Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phùng Anh Tuấn1971016005Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2501CMạng Máy Tính25045
2CT2501CLập Trình Java25045
3CT2501CQuản Trị Mạng25045

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h55 15/01/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
213h55 17/01/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
313h55 19/01/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
413h55 22/01/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
513h55 24/01/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
613h55 26/01/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
713h55 29/01/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
813h55 31/01/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
913h55 02/02/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
1013h55 19/02/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
1113h55 21/02/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
1213h55 23/02/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
1313h55 26/02/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
1413h55 28/02/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
1513h55 01/03/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
1613h55 04/03/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
1713h55 06/03/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
1813h55 08/03/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
1913h55 11/03/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
2013h55 13/03/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
2113h55 15/03/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
2213h55 18/03/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
2313h55 20/03/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
2413h55 22/03/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
2513h55 25/03/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
2613h55 27/03/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
2713h55 29/03/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
2813h55 01/04/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
2913h55 03/04/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
3013h55 05/04/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
3113h55 08/04/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
3213h55 10/04/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
3313h55 12/04/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
3413h55 15/04/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
3513h55 17/04/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
3613h55 19/04/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
3713h55 22/04/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
3813h55 24/04/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
3913h55 26/04/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
4013h55 29/04/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
4113h55 01/05/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
4213h55 03/05/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
4313h55 06/05/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
4413h55 08/05/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận
4513h55 10/05/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnĐược chấp nhận